Υψηλότερα κέρδη για την ΕΥΔΑΠ

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011 11:32

Αυξημένα κατά 158,11% εμφανίζονται τα μετά από φόρους κέρδη της ΕΥΔΑΠ στο πρώτο εξάμηνο του 2011, καθώς διαμορφώθηκαν στο ποσό των 7,782 εκατ. ευρώ έναντι 3,015 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

Τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 10,418 εκατ. ευρώ έναντι 7,580 εκατ. ευρώ του αντιστοίχου περυσινού εξαμήνου (αύξηση 37,44%) και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων σε 13,995 εκατ. ευρώ έναντι 9,123 εκατ. ευρώ (αύξηση 53,4%).

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 29,489 εκατ. ευρώ έναντι 22,440 εκατ. ευρώ πέρυσι (αύξηση 31,41%).

Ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ διαμορφώθηκε σε 165,124 εκατ. ευρώ, έναντι 181,892 εκατ. ευρώ του αντιστοίχου περυσινού εξαμήνου (μείωση περίπου 9,22%), ως αποτέλεσμα της πτώσης της οικοδομικής δραστηριότητας και της γενικότερης οικονομικής ύφεσης στη χώρα.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα