Στο «μικροσκόπιο» της Επ.Αντ. το franchise της Carrefour Μαρινόπουλος

Τρίτη, 09 Φεβρουαρίου 2010 17:24

Το αρμόδιο Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση των άρθρων 1 και 2α του ν. 703/77 (όπως ισχύει) και 101 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 81 ΣυνθΕΚ) σε υπόθεση που αφορά στο σύστημα δικαιόχρησης (franchise) για τη λειτουργία καταστημάτων «Mαρινόπουλος» της εταιρείας Carrefour Μαρινόπουλος.

Όπως επισημαίνεται στο βασικό τμήμα της εισήγησης, από την εξέταση των σχετικών εμπορικών πρακτικών της καταγγελλόμενης προκύπτουν στοιχεία που συνιστούν κάθετο περιορισμό καθορισμού τιμών μεταπώλησης, καθώς και κάθετο περιορισμό αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ των δικαιοδόχων και διανομέων της Carrefour, κατά το διάστημα των ετών 2003-2008.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα