Τράπεζα Κύπρου: Στις 25/1 η εισαγωγή των νέων μετοχών

Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2007 15:35

Την Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2007, αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 770.840 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας Κύπρου.

Οι μετοχές αυτές προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά £385.420,00 (€666.5861) μετά την άσκηση στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (share option plan) από 1.211 άτομα/μέλη του προσωπικού του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου («το Συγκρότημα»), σε τιμή διάθεσης £3,26 (€5,641) κατά μετοχή.

Μετά την πιο πάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας ανέρχεται σε £276.919.573,50 (€466.498.713,52) αποτελούμενο από 553.839.147 μετοχές ονομαστικής αξίας £0,50 (€0,8423) εκάστη.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα