Επενδύσεις σε υποδομές, υγεία, εκπαίδευση, τεχνολογία

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019 19:08
UPD:19:09
REUTERS/Ronen Zvulun

Από την έντυπη έκδοση

Του Σταμάτη Ζησίμου

Στα 6,75 δισ. ευρώ καθορίζεται βάσει του προϋπολογισμού το ύψος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2020. Το ποσό είναι στα ίδια επίπεδα, σε επίπεδο στόχων, με το ύψος του ΠΔΕ το 2019, το οποίο όμως περικόπηκε κατά 600 εκατ. με αποτέλεσμα οι συνολικές δαπάνες για την υλοποίηση έργων και δράσεων να περιοριστούν σε 6.150 εκατ.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, το ΠΔΕ κατευθύνεται στην υλοποίηση μεγάλου εύρους δράσεων που αναβαθμίζουν τις δημόσιες υποδομές, την υγεία και την εκπαίδευση, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, την ενέργεια και το περιβάλλον, εκσυγχρονίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες, θέτοντας σε απόλυτη προτεραιότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, στηρίζοντας παράλληλα αναγκαίες δομές κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

Το συγχρηματοδοτούμενο τμήμα διακρίνεται περαιτέρω σε 4.221 εκατ. για έργα ΕΣΠΑ, περιόδου 2014-2020 και 1.779 εκατ. για λοιπά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Σταθερή επιδίωξη για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ και για το 2020 παραμένει η απορρόφηση των πόρων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εισροή της αναλογούσας συνδρομής από την Ε.Ε. Ο στόχος αυτός θα συνδράμει στην προώθηση της αναπτυξιακής πολιτικής και θα απαιτήσει την επίσπευση της υλοποίησης των προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα οι τομείς των μεγάλων έργων υποδομών, η προώθηση του επιχειρείν, η ενίσχυση της απασχόλησης, η εκπαίδευση και κατάρτιση, η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος, τα έργα υποδομών των ΟΤΑ και οι δράσεις για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Για το τμήμα του ΠΔΕ έτους 2020 που θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, βασικό κριτήριο θα είναι η κάλυψη των επιτακτικότερων αναπτυξιακών αναγκών.  

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα