Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

Τετάρτη, 09 Οκτωβρίου 2019 15:39
UPD:15:58

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

 

 

Αθήνα, 9 Οκτώβρη 2019 – O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι o κ. Στέφανος Θεοχαρόπουλος, Chief Officer Τεχνολογίας & Λειτουργιών Ομίλου ΟΤΕ, σύμφωνα με την από 09/10/2019 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, προέβη στις 07/10/2019 σε πώληση 5.000 μετοχών της ΟΤΕ Α.Ε. συνολικής αξίας €63.404,22.

 

 

Η ανακοίνωση εκδίδεται ως Ρυθμιζόμενη Πληροφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), και άρθρο 21] και του Κανονισμού 596/2014 (άρθρο 19) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς.

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΟΤΕ

Σχολιασμένα