ΔιαΝΕΟσις - IOBE: Το φορολογικό πρόβλημα στην Ελλάδα- Αδικίες, στρεβλώσεις, λύσεις

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018 12:45
UPD:13:00
REUTERS/ALKIS KONSTANTINIDIS

Οι τελευταίες έρευνες γνώμης της διαΝΕΟσις αποακλύτπουν ότι οτ θέμα της φορολογίας είναι αυτό που απασχολεί σήμερα περισσότερο από κάθε άλλο τους Έλληνες πολίτες. Πέρυσι, το 42% των πολιτών πίστευαν πως η μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει «κατά προτεραιότητα και άμεσα», είναι η αλλαγή του φορολογικού συστήματος, ενώ φέτος 41% των πολιτών δηλώνουν πως «η φοροδιαφυγή είναι θεμιτή άμυνα κατά της υπερβολικής φορολογίας». 37% πιστεύουν πως η κυριότερη αιτία της φοροδιαφυγής είναι «οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές» και 86% πως «η χαμηλότερη φορολογία θα βοηθήσει ώστε να έρθουν ξένες επενδύσεις». 

Οι παραπάνω θέσεις είναι αποτέλεσμα ενός περίπλοκου, άδικου και δυσλειτουργικού φορολογικού συστήματος με χρόνιες στρεβλώσεις. Σε νέα έρευνα η διαΝΕΟσις και το ΙΟΒΕ παρουσιάζουν την εικόνα, όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια και προτείνουν λύσεις.  

DIANEOSIS.ORG

H έρευνα αποκαλύπτει ότι μέσα σε οκτώ χρόνια (2008-2016) οι έκτακτοι άμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά 94% και  τα έσοδα από φόρους στην περιουσία επταπλασιάστηκαν.  Επιπλέον οι φόροι στην παραγωγή το 2015 έφτασαν στο 16,1% του ΑΕΠ από 12,7%, ενώ η Ελλάδα είναι τρίτη στη λίστα με τα κράτη - μέλη της ΕΕ με τις υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές και μια από τις χώρες με τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές;

Ενώ το διάστημα 2008 - 2016, το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε κατά 27%, τα φορολογικά έσοδα του κράτους μειώθηκαν μόνο κατά 7%, καθώς η φορολογία αυξήθηκε δραματικά.


Η πραγματικότητα σήμερα:

 • Οι επιχειρήσεις φορολογούνται με εξαιρετικά υψηλό συντελεστή 29%, τη στιγμή που ο μέσος όρος της ΕΕ το 2016 ήταν 22,6%. Ο συνολικός φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις (με τις ασφαλιστικές εισφορές) δε, είναι υψηλότερος για το 2017 από τον αντίστοιχο της Σουηδίας (50,7% έναντι 49%).
 • Το 2015 το 88,2% των φορολογούμενων, που δήλωναν εισοδήματα κάτω των 25.000 ευρώ ετησίως, πλήρωναν το 32,7% των φόρων. Το υπόλοιπο 11,8% πλήρωνε το 67,3% των φόρων.
 • Το 71% των ελεύθερων επαγγελματιών και το 93% των αγροτών δηλώνουν εισοδήματα μικρότερα των 9.000 ευρώ ετησίως.
 • Οι φόροι εισοδήματος στην Ελλάδα αποτελούν μόνο το 21% των συνολικών εσόδων από φόρους και εισφορές.
 • Τα περισσότερα έσοδα προέρχονται κυρίως από τους έμμεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ (41%), και από τις ασφαλιστικές εισφορές (35,2%) και
 • Το 2015 ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων έφερε έσοδα ίσα με το 5,4% του ΑΕΠ - σχεδόν μισό από ό,τι στις άλλες χώρες ης ΕΕ.
DIANEOSIS.ORG

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το διάστημα 2001 - 2015 ψηφίστηκαν στη χώρα μας 36 αμιγώς φορολογικοί νόμοι. Η Ελλάδα είναι η τελευταία ανάμεσα σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ στην εισπαραξιμότητα ληξιπρόθεσμαν οφειλών και  335 εκατ. ευρώ δηλαδή το 12,6% των εσόδων του κράτους από τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, υπολογίστηκε ότι είναι το έμμεσο κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις το 2013.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο καλύτερος συμβιβασμός μεταξύ οικονομικής αποτελεσματικότητας καιοικονομικής δικαιοσύνης μπορεί να επιτευχθεί με έναν φορολογικό συντελεστή στο 20% ή δύο φορολογικούς συντελεστές στο 20% και 25%, μεχαμηλότερη έκπτωση φόρου και με ριζική αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

DIANEOSIS.ORG

Προτείνουν λοιπόν τα ακόλουθα:

 • Τη μείωση του ύψους (σε 20% - 25%) και του πλήθους (σε δύο το πολύ) των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
 • Τη δραστική μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων το πολύ σε 20%.
 • Τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης με επανεξετάση επιχειρηματικών δαπανών που εκπίπτουν.
 • Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Τη μη επιβολή έκτακτων ή πρόσθετων φόρων στα δηλωθέντα εισοδήματα
 • Την περαιτέρω διάδοση της χρήσης του πλαστικού χρήματος και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
 • Την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων για τη μη επιβολή κυρώσεων και την ταχεία επίλυση φορολογικών διαφορών.
 • Την αξιολόγηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας.
 • Τη διοικητική αναδιοργάνωση των φορολογικών αρχών με την ενίσχυση του αριθμού των εργαζόμενων στον φορολογικό έλεγχο και
 • Τη δημιουργία ηλεκτρονικής φορολογικής διοίκησης.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την έρευνα της διαΝΕΟσις και του ΙΟΒΕ εδώ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα