Το έρμα στα πλοία ελληνικής σημαίας

Οδηγίες για την εφαρμογή του συστήματος
Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017 12:49
INTIME NEWS/‘œ”…ƒ«” ƒ«Ã«‘

Από την έντυπη έκδοση

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση του υπουργείου Υγείας σε περιπτώσεις συστημάτων διαχείρισης έρματος (Ballast Water Management System), που είτε έχουν λάβει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου πριν την ημερομηνία (8/5/2017) θέσης σε ισχύ του κυρωτικού νόμου, είτε έχουν λάβει τελική έγκριση (Final approval) από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), ή έχουν λάβει βασική έγκριση (Basic Approval) και πρόκειται να λάβουν τελική έγκριση κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από έτερο πλην της Ελλάδος κράτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του ΙΜΟ.

Αυτό αναφέρεται με νεότερη διευκρινιστική εγκύκλιο του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδόθηκε μετά από σχετική παρέμβαση της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ). Η σχετική εγκύκλιος της ΕΕΕ που παρουσιάζει η «Ν» αναφέρει ότι η γνωμοδότηση του υπουργείου Υγείας απαιτείται μετά την 8.5.2017, όπως ρητά αναφέρεται, μόνο για αρχικές εγκρίσεις τύπου συστημάτων διαχείρισης έρματος που χρησιμοποιούν ενεργές ουσίες κατά το στάδιο πριν την υποβολή σχετικής πρότασης από την Ελλάδα προς τον ΙΜΟ για αξιολόγηση και τελική έγκριση τύπου.

Ολόκληρο το άρθρο στη «Ναυτεμπορική».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα