Δημοπρασία εξάμηνων ΕΓΔ 875 εκατ. στις 4 Οκτωβρίου

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017 18:40
UPD:19:01
REUTERS/LEONHARD FOEGER

Έντοκα Γραμμάτια του Δημοσίου (ΕΓΔ) ύψους 875 εκατ. ευρώ θα εκδώσει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) στις 4 Οκτωβρίου.

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 6η Οκτωβρίου, ενώ οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360. 

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ), σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις. Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια

Η απόδοση στην προηγούμενη έκδοση εξάμηνων γραμματίων τον περασμένο μήνα είχε υποχωρήσει στο 2,4%, όπως αναφέρει σε τηλεγράφημά του το Reuters, συμπληρώνοντας ότι οι αποδόσεις των κρατικών ελληνικών τίτλων υποχωρούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης τον Ιούνιο και την έξοδο της χώρας στις αγορές με νέο 5ετές ομόλογο τον Ιούλιο, για πρώτη φορά μετά το 2014. 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα