Γ. Γραμματίδης στη ΔΕΘ: Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης και φορολογικό πλαίσιο 10ετούς διάρκειας

Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2016 22:15
UPD:22:36

O κ. Γραμματίδης, παρουσιάζοντας τις κύριες θέσεις του κόμματος, ανέφερε ότι το  Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης θα πρέπει να προβλέπει την απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και τη σχετική νομοθετική απλοποίηση, έτσι ώστε οι νόμοι να είναι πλέον απλοί και κατανοητοί.

Την θέσπιση εθνικού σχεδίου δράσης δεκαετούς διάρκειας με αξιολόγηση κάθε δύο χρόνια, την απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας με νόμο ισχύος τουλάχιστον 10 ετών, καθώς και τη θέσπιση φορολογικού συντελεστή 0% για 5 χρόνια για τις νέες γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες και για τα start up πρότεινε μεταξύ άλλων σε ομιλία του στη ΔΕΘ ο πρόεδρος της «Νέας Πορείας Νέας Ελλάδας», Γιάννος Γραμματίδης.

O κ. Γραμματίδης, παρουσιάζοντας τις κύριες θέσεις του κόμματος, ανέφερε ότι το  Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης θα πρέπει να προβλέπει την απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και τη σχετική νομοθετική απλοποίηση, έτσι ώστε οι νόμοι να είναι πλέον απλοί και κατανοητοί.

Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητα τους κλάδους τουρισμού, πολιτισμού και πρωτογενούς τομέα. Πρότεινε την άμεση διάκριση αγροτών σε αυτούς που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και σε εκείνους που έχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις αλλά η κύρια απασχόλησή τους είναι διαφορετική.

Όπως εξήγησε, οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα φορολογούνται με 18% για τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής του νέου νόμου και στη συνέχεια με 12,5%, ενώ η προκαταβολή φόρου θα είναι στο 25% και όχι στο 100% όπως προβλέπει το 3ο Μνημόνιο.

Μιλώντας για ανταγωνιστικότητα, αλλά και για διεύρυνση της φορολογικής βάσης ώστε να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι, ο κ. Γραμματίδης τόνισε ότι έχει ήδη συζητήσει με τους δανειστές τη στροφή στη λογική των δυναμικών ισοδυνάμων ξεκινώντας από την θέσπιση Οριζόντιου Φορολογικού Συντελεστή (FLAT TAX RATE) για όλα τα φορολογητέα εισοδήματα Φυσικών και Νομικών Προσώπων ανεξαρτήτως πηγής, στο 18% για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής (με στόχο την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα) και στο 12,5% για κάθε επόμενο φορολογικό έτος.

Επιπλέον, έχει ήδη συζητήσει σε διεθνή φόρα την ελάφρυνση όλων των νησιών από τα βάρη του ποσοστού ΦΠΑ που έχει επιβληθεί με την θέσπιση αντισταθμιστικής μείωσης του φορολογικού συντελεστού κατά 30%. 

Εξάλλου, τόνισε ότι πρέπει να εφαρμοσθεί φορολογικός συντελεστής 0% για τα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας νεοφυών επιχειρήσεων, με τη θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων υπαγωγής μαζί με σημαντικές θεσμικές κι επιχειρηματικές διευκολύνσεις.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τον ΕΝΦΙΑ ο κ. Γραμματίδης πρότεινε την άμεση κατάργησή του και εισαγωγή ενός Μοναδικού Φόρου Ακινήτων (ΜΟΦΑΚ) ο οποίος θα ενσωματώνει το σύνολο των σήμερα υφισταμένων επιβαρύνσεων επί των ακινήτων (ΕΝΦΙΑ, ΤΑΠ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ κτλ), με διάκριση Αστικών, Βιομηχανικών και Αγροτικών ακινήτων. Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα