Οικονομία & Αγορές
Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019 15:59

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αθήνα, 18 Απριλίου 2019     ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ     Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 20227/17-04-2019 Απόφαση Δ.Σ., αποφάσισε την κατάργηση ...

Αθήνα, 18 Απριλίου 2019

 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

 

 

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 20227/17-04-2019 Απόφαση Δ.Σ., αποφάσισε την κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού και της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και τη δημιουργία της νέας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Ανάπτυξης, η όποια στελεχώνεται από τους κάτωθι:

 

-      Η κα Ελένη Σπυροπούλου τοποθετείται Βοηθός Γενική Διευθύντρια Οικονομικών.

-      Η κα Αθηνά Σαΐνη τοποθετείται Βοηθός Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού.

-      Ο κ. Σπυρίδων Κυριάκης τοποθετείται Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

-      Η κα Μάρθα Πλεξίδα τοποθετείται Βοηθός Γενική Διευθύντρια Ψηφιακού Μετασχηματισμού.