Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018 17:40

Αυξήθηκαν οι φόροι και οι εισφορές

Αύξηση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών αλλά και μείωση των δαπανών για κοινωνικές παροχές αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το γ’ τρίμηνο του 2017 συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Από την έντυπη έκδοση

Αύξηση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών αλλά και μείωση των δαπανών για κοινωνικές παροχές αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το γ’ τρίμηνο του 2017 συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Όπως προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία (τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί γενικής κυβέρνησης), οι πρόσθετοι φόροι ταυτόχρονα με τη συγκράτηση των δαπανών είναι οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν στη διεύρυνση του πρωτογενούς πλεονάσματος στα 3,91 δισ. ευρώ από 3,557 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.Οι φόροι στην παραγωγή και στις εισαγωγές ανήλθαν στο διάστημα Ιούλιου-Σεπτεμβρίου 2017 στα 8,344 δισ. ευρώ από 8,027 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Όσο για τους φόρους στο εισόδημα και στην περιουσία, απέδωσαν 5,043 δισ. ευρώ από 4,932 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.

Οι κοινωνικές εισφορές απέφεραν 6,6 δισ. ευρώ από 6,578 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, κάτι που σημαίνει ότι η απόδοση κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα, παρά τη μείωση της ανεργίας αλλά και την αύξηση των συντελεστών για τις εισφορές των αυτοαπασχολούμενων.

Στο σκέλος των δαπανών, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας απορρόφησαν 5,502 δισ. ευρώ από 5,444 δισ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο του 2016. Το κονδύλι των κοινωνικών παροχών μειώθηκε στα 9,407 δισ. ευρώ από 9,566 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Αυξημένη εμφανίζεται η δαπάνη για προϊόντα και υπηρεσίες (στο 1,955 δισ. ευρώ από 1,86 δισ. ευρώ το 2016), ενώ το σύνολο των δαπανών είναι μειωμένο στα 20,562 δισ. ευρώ από 21,097 δισ. ευρώ στο διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2016. To χρέος ανήλθε στα 313,5 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,2 δισ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, οπότε και ανερχόταν στα 311,34 δισ. ευρώ. Το βραχυπρόθεσμο τμήμα του χρέους (υπό μορφή χρεογράφων) ανήλθε στα 13,241 δισ. ευρώ από 10,636 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2016.

Σε χρεόγραφα διάρκειας άνω του ενός έτους οι οφειλές ανήλθαν στο γ’ τρίμηνο στα 40,542 δισ. ευρώ. Το μακροπρόθεσμο τμήμα του χρέους σε μορφή δανείων ανήλθε στα 253,677 δισ. ευρώ έναντι 247,593 δισ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο του 2016. Το ποσό αυτό στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύει τα δάνεια του επίσημου μηχανισμού.