Σημεία Ενδιαφέροντος

Διασκέδαση

Αναζητήστε τα σημεία διασκέδασης (σινεμά, θέατρα, εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα) που σας ενδιαφέρουν, με τη βοήθεια του χάρτη ή του καταλόγου.

.
Σύρετε τον χάρτη για να εντοπίσετε τα πρατήρια μιας συγκεκριμένης περιοχής. Κλικ στο πρατηριο για περισσότερες πληροφορίες. Για την πιο έγκυρη εξυπηρέτηση των αναγνωστών, εμφανίζονται μόνο τα πρατήρια που έχουν υποβάλλει τιμή τις τελευταίες επτά ημέρες
Όλες οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στην παρούσα ενότητα προέρχονται από τον διαδικτυακό τόπο (website) του Υπουργείου Οικονομίας. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και/ή ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων. Επίσης, η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις των τιμών ή/και λοιπών στοιχείων των πρατηρίων υγρών καυσίμων, στο περιεχόμενο των οποίων δεν επεμβαίνει αλλά τις δημοσιεύει αυτούσιες. Κατά συνέπεια πιθανές προσβολές δικαιωμάτων τρίτων από το περιεχόμενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολ
Οι ως άνω δημοσιευμένες πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι επικαιροποιημένες. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ δεν εγγυάται και απεκδύεται κάθε ρητής ή σιωπηρής ευθύνης, οποιασδήποτε μορφής, έναντι τρίτων προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης ως προς την ακρίβεια, επικαιροποίηση και πληρότητα των στοιχείων αυτών. Η ανάρτηση των τιμών ή/και των λοιπών στοιχείων των πρατηρίων υγρών καυσίμων αποσκοπεί μόνο στην πληρέστερη, καλύτερη και συνεχή ενημέρωση του καταναλωτή. Η ανάρτηση αυτή δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση σύσταση, προτροπή ή μη προς τον καταναλωτή, εκ μέρους της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, για την επιλογή ή μη πρατηρίων υγρών καυσίμων.