Πολιτική
Παρασκευή, 02 Νοεμβρίου 2018 10:54

Αρχίζουν οι εργασίες της Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής Ελλάδας – ΠΓΔΜ

Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Ελλάδας – ΠΓΔΜ για τα ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα.

Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Ελλάδας – ΠΓΔΜ για τα ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα.

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Εξωτερικών σε σχετική του ανακοίνωση, η Συμφωνία των Πρεσπών είναι σαφής ως προς το ότι η λειτουργία της Επιτροπής θα αρχίσει προσωρινά, ενώ εκκρεμεί η θέση σε ισχύ της Συμφωνίας.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, η συμφωνημένη προσωρινή ισχύς οφείλεται στην γνώση των δύο μερών ότι μέχρι τότε, θα πρέπει να έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες αποφάσεις ώστε ήδη από το επόμενο σχολικό έτος κανένα σχολικό εγχειρίδιο ή βοηθητικό σχολικό υλικό δεν θα περιέχει αλυτρωτικές/αναθεωρητικές αναφορές, όπως σαφώς επιτάσσει η Συμφωνία των Πρεσπών.

Το υπουργείο σημειώνει ότι για να υλοποιηθούν οι αποφάσεις που αφορούν στα σχολικά εγχειρίδια απαιτείται διάστημα κάποιων μηνών και, συνεπώς, αυτές θα πρέπει να έχουν εγκαίρως ληφθεί, ώστε να είναι δυνατή η υλοποίησή τους αμέσως μετά την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας των Πρεσπών, προς τήρηση του χρονοδιαγράμματος, για το οποίο έχουν δεσμευθεί τα δυο μέρη. Υπό αυτό το πρίσμα, όπως αναφέρει, θα εργασθεί η Μεικτή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Ελλάδας – ΠΓΔΜ.