ΔΕΗ: Δεν υπάρχουν οφειλές προς ΛΑΓΗΕ

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 16:37

Η ΔΕΗ διευκρινίζει σε σημερινή ανακοίνωσή της πως δεν υπάρχουν οφειλές προς τον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) - συμπεριλαμβανομένου και του τέλους λιγνίτη 2 ευρώ/MWh - και τη ΔΕΠΑ.

Όπως λέει, με δεδομένη τη μη ύπαρξη οφειλών της ΔΕΗ προς το ΛΑΓΗΕ, τα οποιαδήποτε θέματα ρευστότητας και οφειλών προς τρίτους του ΛΑΓΗΕ δεν έχουν σχέση με τη ΔΕΗ.

Η Επιχείρηση σημειώνει επίσης πως οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί πελατών της σημείωσαν μείωση τον Απρίλιο, καθώς, όπως έχει ήδη επισημανθεί, αύξηση του ρυθμού των αποκοπών από το Μάρτιο οδήγησε σε βελτίωση του ρυθμού είσπραξης των λογαριασμών.

Η ΔΕΗ αναφέρει τέλος πως η είσπραξη από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) για το Μάρτιο ανήλθε σε 205 εκατ. ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα