Προτάσεις ΓΣΕΒΕΕ για τις ασφαλιστικές οφειλές

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011 10:23

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από τη ΓΣΕΒΕΕ οι προτάσεις της για τα χρέη των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, αλλά και για τις εκκρεμείς υποθέσεις προς το ΙΚΑ.

Συγκεκριμένα, προκειμένου, όπως αναφέρει, να μην φαλκιδευτεί η βιωσιμότητά του ΟΑΕΕ, αλλά και να μη δημιουργηθεί στα επόμενα χρόνια εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα από χιλιάδες ανασφάλιστους επαγγελματίες, η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει τα εξής:

• Διαχωρισμό παλαιότερων οφειλών από την τρέχουσα εισφορά του ασφαλισμένου, έτσι ώστε ο ασφαλισμένος να πληρώνει τουλάχιστον την τρέχουσα εισφορά, να θεωρείται έτσι ασφαλιστικά ενήμερος και να συνεχίζει να διατηρεί δικαίωμα στις ιατροφαρμακευτικές παροχές. Η παλαιά οφειλή δεν διαγράφεται.

• Ρύθμιση των παλαιών οφειλών μέσω διμηνιαίων δόσεων, που δεν θα υπερβαίνουν το 15% της τρέχουσας εισφοράς και θα εμφανίζονται διακριτά στην ταχυπληρωμή. Σε περίπτωση μη ένταξης στη ρύθμιση να δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης της παλαιάς οφειλής (με δεδομένο ότι θα πληρώνεται η τρέχουσα), όταν ο ασφαλισμένος θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης, είτε με δόσεις, είτε μέσω εφάπαξ καταβολής του οφειλόμενου ποσού, είτε μέσω παρακράτησης μέρους της καταβαλλόμενης σύνταξης για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα 5 έτη.

• Διακανονισμός του ατομικού ασφαλιστικού χρέους (οφειλών) για τις αδρανείς επιχειρήσεις, με αφαίρεση μέρους του οφειλόμενου ποσού. Στην περίπτωση αυτή φυσικά θα υπάρχει και σχετική απομείωση της σύνταξης. Ανάλογη μεταχείριση και για οφειλές συνταξιούχων άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης οι οποίοι για ένα μικρό διάστημα μετά τη συνταξιοδότησή τους άσκησαν επιχειρηματική δραστηριότητα (δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα στον ΟΑΕΕ).

• Αναφορικά με οφειλές στο ΙΚΑ: α) ποσοστιαία επιβάρυνση στις τρέχουσες μηνιαίες υποχρεώσεις για αποπληρωμή των παλαιών οφειλών, β) έκπτωση στους εργοδότες που είναι συνεπείς στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών επί μία τριετία, γ) αλλά και σε αυτούς που μέσω τραπεζικού λογαριασμού με την κατάθεση της μηνιαίας μισθολογικής κατάστασης εξοφλούν τις υποχρεώσεις ΙΚΑ και ΦΜΥ. Απόλυτα προαιρετική η δυνατότητα και για πληρωμή της μισθοδοσίας.

• Είναι ακόμη αναγκαίο να δοθεί στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ η δυνατότητα ελέγχου, μέσω του TAXIS, της εισοδηματικής κατάστασης ιδίως των μεγαλύτερων οφειλετών για ποσά άνω των 40.000€ και με εισοδηματικό κριτήριο άνω των 40.000€.

• Μείωση για μία διετία κατά 10% των ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΟΑΕΕ, τουλάχιστον για τους συνεπείς ασφαλισμένους. Το 2011 και το 2012 είναι ιδιαίτερα κρίσιμες χρονιές για τους επιχειρηματίες.

• Επιβολή “επασφάλιστρου” σε ΟΛΕΣ τις επιχειρήσεις, με σχέση ιδιωτικού δικαίου, της τάξης 1‰ επί του τζίρου και για όλες τις εταιρικές μορφές (ατομικές, ΟΕ, ΑΕ, κλπ), προκειμένου να ενισχυθεί οικονομικά ο ΟΑΕΕ και να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Πρόσθετο κίνητρο για την δημιουργία και διατήρηση επιχείρησης αποτελεί η ύπαρξη ενός υγιούς Οργανισμού Ασφάλισης.

• Αποποινικοποίηση της πράξης της μη εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ.

• Αποκατάσταση της ισονομίας σε σχέση με τα άλλα Ταμεία που αφορά στους όρους συνταξιοδότησης για τους προ του 1983 ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ

• Τακτική διμηνιαία παροχή πληροφόρησης του επιχειρηματία για διάφορα ζητήματα (πχ. ασφαλιστικά, εργασιακά, προγράμματα ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ, αδειοδοσία, νέες νομοθετικές ρυθμίσεις κλπ), μέσω συνοδευτικού εντύπου με τη διμηνιαία αποστολή ταχυπληρωμών του ΟΑΕΕ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής της ΓΣΕΒΕΕ με τις σχετικές προτάσεις:

Η τάση για περαιτέρω χαλάρωση της ασφαλιστικής συνείδησης των ελεύθερων επαγγελματιών στη χώρα μας, αλλά κυρίως η λόγω των οικονομικών συνθηκών αδυναμία πληρωμής των ίδιων τους των ασφαλιστικών υποχρεώσεων επιβεβαιώνεται ως ένα βαθμό και από τα τελευταία στοιχεία της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (18/10/2010) για τις οφειλές προς τον Ο.Α.Ε.Ε. Το πλήθος των οφειλετών έχει ξεπεράσει τους 427.000 ασφαλισμένους, ενώ οι συνολικές οφειλές προς τον Οργανισμό υπερβαίνουν τα 3,6 δις €. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των οφειλετών αυτών δεν πληρώνουν λόγω οικονομικής αδυναμίας. Αδυναμία, που επιβεβαιώνεται και από πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (Ιούλιος 2010), στην οποία διαπιστώνεται ότι 1 στις 5 επιχειρήσεις (20,9%) θεωρεί πολύ πιθανό να προχωρήσει σε κλείσιμο το επόμενο διάστημα, ποσοστό που σε απόλυτα νούμερα προσεγγίζει τις 175.000 επιχειρήσεις. Υπολογίζεται επίσης, βάσει του πιο μετριοπαθούς σεναρίου, ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χαθούν πάνω από 300.000 θέσεις απασχόλησης μέχρι το τέλος του 2011 (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί).

Η αύξηση των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ σημαίνει παράλληλα, ότι οι οφειλέτες εισέρχονται σταδιακά, λόγω υπερσυσσώρευσης χρεών προς τον ΟΑΕΕ (ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και πρόστιμα), σε ένα φαύλο κύκλο. Αδυναμία θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, και λήψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, συσσώρευση χρεών με πρόστιμα, αδυναμία αποπληρωμής. Ενώ παράλληλα δημιουργείται εξ’ αυτού τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στον ΟΑΕΕ, θέτοντας σε κίνδυνο στο μέλλον τη δυνατότητα παροχής συντάξεων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ακόμη και για τους συνεπείς ασφαλισμένους. Για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος, ιδιαίτερα κάτω από τη σημερινή οικονομική συγκυρία και να μην τεθεί σε κίνδυνο η κοινωνική συνοχή, αλλά και η βιωσιμότητα του Οργανισμού, απαιτούνται ρεαλιστικές προτάσεις, που θα παρέχουν τη δυνατότητα αποπληρωμής αυτών των χρεών από τους ασφαλισμένους με εναλλακτικές λογικές.

Αν πράγματι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ο ΟΑΕΕ θέλουν να βγούμε από τα αδιέξοδα θα πρέπει να υπάρξει ρεαλιστική και ορθολογική αντιμετώπιση για τα χρέη των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, αλλά και ανάλογη προσέγγιση για τις εκκρεμείς υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ. Βασική λογική και οδηγός μιας νέας ρύθμισης πρέπει να είναι η διευκόλυνση της αποπληρωμής των χρεών με γνώση της πραγματικότητας των ημερών, έτσι ώστε να μην χαθούν τελικά έσοδα για τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και φαλκιδευτεί η βιωσιμότητά τους, αλλά και για να μην δημιουργηθεί στα επόμενα χρόνια εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα από εκατοντάδες χιλιάδες ανασφάλιστους.

Γι’ αυτό θεωρούμε ότι:

1) Είναι επιβεβλημένος ο διαχωρισμός παλαιότερων οφειλών από την τρέχουσα εισφορά του ασφαλισμένου, έτσι ώστε να δύναται ο ασφαλισμένος να πληρώνει τουλάχιστον την τρέχουσα εισφορά, να θεωρείται ασφαλιστικά ενήμερος και να συνεχίζει να διατηρεί δικαίωμα στις ιατροφαρμακευτικές παροχές του Οργανισμού. Αυτό βέβαια δεν θα σημαίνει και διαγραφή της παλαιότερης οφειλής. Με τη μέθοδο της ταχυπληρωμής, που έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί ο ΟΑΕΕ για την είσπραξη των εισφορών, οποιαδήποτε παλαιά οφειλή ενσωματώνεται (προστίθεται) στην τρέχουσα πάγια εισφορά, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται κάθε δίμηνο στον ασφαλισμένο ένα συνολικό ποσό, το οποίο καλείται να πληρώσει ολόκληρο. Με τον τρόπο αυτό, αν κάποιος ασφαλισμένος δύναται, τουλάχιστον να καταβάλει την τρέχουσα εισφορά δεν το κάνει, διότι πρέπει ταυτόχρονα να αποπληρώσει και τις παλαιές οφειλές.

2) Αναφορικά με τις παλαιές οφειλές θεωρούμε ως μόνο αποτελεσματικό τρόπο για την αποπληρωμή τους, τη με δόσεις διμηνιαία αποπληρωμή, η οποία δεν θα υπερβαίνει (η κάθε δόση) το 15% επί της τρέχουσας εισφοράς, π.χ. αν η διμηνιαία πάγια εισφορά είναι 740€, με τη δόση για αποπληρωμή της παλαιάς οφειλής θα γίνει: 740€ + (15% * 740€) = 851€, ποσό που όμως θα εμφανίζεται διακριτά στην ταχυπληρωμή. Στην περίπτωση, που κάποιος οφειλέτης ολοκληρώσει χωρίς περαιτέρω αποκλίσεις τις οφειλές του κρίνεται σκόπιμο να του παρέχεται ως επιβράβευση-κίνητρο έκπτωση 90% επί των προστίμων υπερημερίας. Εάν κάποιος οφειλέτης δεν μπει στη ρύθμιση για αποπληρωμή παλαιών χρεών, αλλά πληρώνει μόνο την τρέχουσα διμηνιαία πάγια εισφορά θα πρέπει να του δίνεται η δυνατότητα όταν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης να αποπληρώσει τις οφειλές του, είτε με δόσεις, είτε και μέσω εφάπαξ καταβολής του οφειλόμενου ποσού, είτε μέσω παρακράτησης μέρους της καταβαλλόμενης σύνταξης για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα 5 έτη.

3) Σε ό, τι αφορά το ΙΚΑ, θεωρούμε ότι:

α) Θα πρέπει να ισχύσει Ανάλογη λογική αποπληρωμής ασφαλιστικών οφειλών, δηλαδή μια ποσοστιαία επιβάρυνση στις τρέχουσες μηνιαίες υποχρεώσεις για αποπληρωμή των παλαιών οφειλών προς το ΙΚΑ.

β) Θα πρέπει επίσης να δίνεται «bonus» στους εργοδότες που είναι συνεπείς στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. Για παράδειγμα εάν ένας εργοδότης είναι συνεπής επί τρία συνεχή έτη στην καταβολή των ασφαλιστικών του υποχρεώσεων στο ΙΚΑ να υπάρχει έκπτωση στις εργοδοτικές εισφορές που καταβάλλει στο ασφαλιστικό ταμείο.

γ) Το bonus συνέπειας μπορεί να συνδυαστεί και με την υποχρέωση στις επιχειρήσεις να αποπληρώνουν χωρίς καθυστέρηση τις «εργασιακές» τους υποχρεώσεις (ΙΚΑ, ΦΜΥ) με την κατάθεση της μισθοδοτικής κατάστασης στην Τράπεζα, έτσι ώστε οι αποπληρωμές να γίνονται αυτόματα από τον λογαριασμό της επιχείρησης, με διαφάνεια, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα ελέγχου στις αρμόδιες υπηρεσίες. Χωρίς όμως αυτό να αφορά την οπωσδήποτε υποχρέωση για ταυτόχρονη αποπληρωμή της μισθοδοσίας μέσω τραπεζικών λογαριασμών, καθώς υπάρχουν εγγενείς αδυναμίες και απροθυμία και των εργαζομένων για μισθοδοσία τους μέσω τραπεζικών λογαριασμών για διάφορους λόγους (π.χ. παρακράτηση πιθανών χρεών τους από τις τράπεζες, πιστωτικές κάρτες, κλπ.). Εκτός αυτού δημιουργείται γραφειοκρατία, αλλά και ουσιαστικό πρόβλημα σε πάγιες πρακτικές – σχέσεις επιχείρησης και εργαζομένων (προκαταβολές, πληρωμή μισθού εβδομαδιαία ή ανά δεκαπενθήμερο).

4) Μία διακριτή κατηγορία οφειλετών του ΟΑΕΕ είναι οι επαγγελματίες, που οι επιχειρήσεις τους έκλεισαν ή/ και βρίσκονται σε «αδράνεια». Δηλαδή οι επιχειρήσεις έχουν ουσιαστικά διακόψει τη λειτουργία τους, αλλά δεν έχουν προβεί σε «λογιστικό κλείσιμο», με αποτέλεσμα οι οφειλές να συνεχίζουν να αυξάνονται. Ιδιαίτερα για τις αδρανείς επιχειρήσεις δεν δίνεται και η δυνατότητα κανενός είδους ασφάλισης στους επιχειρηματίες και αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι να ασκούν δραστηριότητα για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην στη «μαύρη εργασία». Αυτές οι κατηγορίες αποτελούν κατά κόρον τους πλέον αδύναμους οικονομικά οφειλέτες, καθώς κινδυνεύουν άμεσα με κοινωνική και οικονομική περιθωριοποίηση (αδυναμία θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη). Η μόνη εφικτή επιλογή προκειμένου να μπορέσει ο ΟΑΕΕ να εισπράξει χρήματα από αυτές τις περιπτώσεις οφειλετών είναι ο διακανονισμός του ατομικού ασφαλιστικού χρέους, με αφαίρεση ενός μέρους του οφειλόμενου ποσού, προκειμένου ο ΟΑΕΕ να έχει βάσιμες ελπίδες να εισπράξει και φυσικά ο οφειλέτης ασφαλισμένος να λάβει, έστω και με μειωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα (λόγω μείωσης του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών), σύνταξη, αλλά κυρίως να έχει τη δυνατότητα μέσω αυτού του διακανονισμού για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

5) Μία άλλη κατηγορία οφειλετών του ΟΑΕΕ, που θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί διακριτά από τους υπόλοιπους είναι οι συνταξιούχοι άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι άσκησαν επιχειρηματική δραστηριότητα για μερικά χρόνια, δεν έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον ΟΑΕΕ, οφείλουν όμως εισφορές στον ΟΑΕΕ και λόγω διακοπής εργασιών της επιχείρησής τους, αντιμετωπίζουν αδυναμία πληρωμής. Και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει ακόμη ευνοϊκότερος διακανονισμός της οφειλής, έτσι ώστε τελικά ο ΟΑΕΕ να εισπράξει και για αυτές τις ειδικές περιπτώσεις επαγγελματιών που δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και επομένως ο Οργανισμός δεν επιβαρύνεται με συνταξιοδοτικές παροχές και δεν έχει βέβαια και την υποχρέωση κάλυψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (καλύπτονται ως ήδη συνταξιούχοι από τον φορέα συνταξιοδότησής τους).

6) Επισημαίνουμε ότι σε οποιαδήποτε νέα ρύθμιση θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να υπαχθούν και εκείνοι οι οφειλέτες, που έχουν υπαχθεί σε παλαιότερες ρυθμίσεις και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν.

7) Παράλληλα με τις ρυθμίσεις – κίνητρα για βελτίωση της εισπρακτικής ικανότητας του Οργανισμού, είναι απολύτως απαραίτητη η παροχή στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ της δυνατότητας ελέγχου, μέσω του TAXIS, της εισοδηματικής κατάστασης ιδίως των μεγαλύτερων οφειλετών για ποσά άνω των 40.000€ και με εισοδηματικό κριτήριο άνω των 40.000€. Η δυνατότητα εισοδηματικού ελέγχου του οφειλέτη μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό αντικίνητρο για εκείνους τους ασφαλισμένους, που περισσότερο εισφοροδιαφεύγουν, παρά εισφοροαδυνατούν.

8) Εκτός από τις ρυθμίσεις των διαφόρων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, που θα αποτελέσουν πραγματική ανάσα για τα οικονομικά του Οργανισμού, η διασφάλιση της ομαλής είσπραξης των εσόδων οφείλει να αποτελέσει μείζονα πολιτική προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια. Η κατακόρυφη πτώση της ενεργού ζήτησης, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και η κλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων στην αγορά δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας ακόμη και για τις βιώσιμες μικρές επιχειρήσεις. Η σχέση εσόδων – δαπανών έχει μεταβληθεί επί τα χείρω, με αποτέλεσμα να περιορίζεται αισθητά και η εισφοροδοτική ικανότητα αυτών των επιχειρήσεων. Συνεπώς και μέχρι το τέλος του 2012 θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμη, τόσο για την επιβίωση των ελεύθερων επαγγελματιών, όσο και για την απρόσκοπτη είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών από τον ΟΑΕΕ, η μείωση κατά 10% των ασφαλιστικών εισφορών προς των Οργανισμό τουλάχιστον για τους συνεπείς ασφαλισμένους.

9) Θα πρέπει επίσης σε ό, τι αφορά τον ΟΑΕΕ και στην κατεύθυνση βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και εμπέδωσης αισθήματος ασφάλειας για την παροχή συντάξεων, στο πλαίσιο μιας ισόρροπης αναδιανομής και ενδυνάμωσης των οικονομικών του, αλλά και απομάκρυνσης της «άρρωστης» πρακτικής - που παράγει και τη μεγαλύτερη ανασφάλεια και φαλκιδεύει τελικά και τη βιωσιμότητα του Οργανισμού - να αναζητούνται, τους τελευταίους μήνες του χρόνου, πρόσθετοι πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό για πληρωμή συντάξεων και εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, να εξεταστεί σοβαρά η πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ για επιβολή επασφάλιστρου σε ΟΛΕΣ τις επιχειρήσεις, με σχέση ιδιωτικού δικαίου, της τάξης 1‰ επί του τζίρου και για όλες τις εταιρικές μορφές. Θα υπάρξει έτσι η δυνατότητα, αν ταυτόχρονα περιοριστεί και η εισφοροαποφυγή, και για μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων και για καλύτερες παροχές. Η ανάγκη ενίσχυσης των οικονομικών του ΟΑΕΕ και κατ’ επέκταση βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι επιτακτική, καθώς σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σχεδόν το 70% των ερωτώμενων ελεύθερων επαγγελματιών δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν να είναι προαιρετική η εγγραφή στον ΟΑΕΕ και όχι υποχρεωτική. Αν, μάλιστα, ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα ποσοστά υπέρ της προαιρετικής εγγραφής στον ΟΑΕΕ, σύμφωνα με την έρευνα, εμφανίζονται πολύ υψηλότερα στις μικρότερες και πιο παραγωγικές ηλικίες, τότε προδιαγράφεται μια τάση πλήρους απαξίωσης της υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης.

10) Είναι άμεση προτεραιότητα, όπως έχουμε επισημάνει και σε πρόσφατη επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνεια και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Καστανίδη, η αποποινικοποίηση της πράξης της μη εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ. Στην ιδιαίτερα δύσκολη σημερινή οικονομική συγκυρία οι ελεύθεροι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Άλλωστε, τις δυσμενείς συνέπειες από την μη καταβολή των βαρυνουσών εισφορών τους υφίστανται αποκλειστικά οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι (διακοπή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αδυναμία λήψεως σύνταξης, έλλειψη ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). Η παραπομπή τους, συνεπώς, και στο ποινικό Δικαστήριο, προκειμένου να πιεστούν, να καταβάλλουν τις εισφορές, με την απειλή της ποινικής καταδίκης, εκτός από άδικη και ανάλγητη, είναι και αντίθετη όχι μόνο σε θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις που κατοχυρώνουν με απόλυτο τρόπο την αξία του ανθρώπου και τις ατομικές ελευθερίες, αλλά και στην εμπέδωση όρων ισονομίας, καθώς μέλη όλων των άλλων επαγγελματικών ομάδων (ιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κ.λ.π. ), δεν διώκονται ποινικά για την μη εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών τους στα ασφαλιστικά τους Ταμεία.

11) Με αφορμή τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο 3863/2010, θεωρούμε ότι σε μια ευνομούμενη πολιτεία οι πολίτες πρέπει να έχουν εξασφαλισμένα ίσα δικαιώματα και όταν αναδεικνύονται αδικίες να αντιμετωπίζονται ανάλογα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ για το σύνολο των εργαζόμενων, ως γενικός κανόνας ισχύει ένα μεταβατικό διάστημα προσαρμογής έως το 2015, οπότε και θα εφαρμοστούν για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία τα νέα αυξημένα και ενιαία όρια ηλικίας συνταξιοδότησης (40 έτη ασφάλισης και όριο ηλικίας τα 65 έτη), εντούτοις σε κάποια ταμεία (όπως του Δημοσίου και ειδικά ταμεία – Τράπεζες κ.λ.π.) δημιουργούνται προϋποθέσεις, που δεν θίγουν τους παλαιούς ασφαλισμένους, δηλαδή τους ασφαλισμένους πριν από το 1983. Τέτοιες προϋποθέσεις δεν προβλέπονται για τους επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους, γεγονός που θέτει τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ σε δυσμενέστερη ασφαλιστική αντιμετώπιση. Είναι επομένως αναγκαίο για την άρση αυτής της αδικίας να πραγματοποιηθούν άμεσα οι αναγκαίες βελτιώσεις, με νομοθετική πρωτοβουλία.

12) Είναι γεγονός ότι υπάρχει έλλειμμα πληροφόρησης στις μικρές, πολύ μικρές, αλλά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις για παροχές ΟΑΕΕ, προγράμματα ΕΣΠΑ, δράσεις ΟΑΕΔ, κρίσιμες αλλαγές στη νομοθεσία που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων κ.λ.π.. Το κενό αυτό έχει αποδειχθεί ότι δεν καλύπτεται από το Διαδίκτυο ή από τα λογιστικά γραφεία που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις. Ο ΟΑΕΕ που επικοινωνεί με εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρηματίες αποστέλλοντάς τους τις ταχυπληρωμές ανά δίμηνο είναι εφικτό να ενσωματώσει και να αποστείλει σχετικό πληροφοριακό υλικό, σύντομο και περιεκτικό, για δράσεις ενίσχυσης της επιχείρησης ή σημαντικές ρυθμίσεις για την επιχειρηματικότητα (πχ. ασφαλιστικά, εργασιακά θέματα, προγράμματα ΟΑΕΔ), το οποίο θα μπορεί να παραπέμπει για περισσότερες λεπτομέρειες σε αντίστοιχες ιστοσελίδες δημόσιων φορέων, π.χ. ΟΑΕΕ, ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, ΤΕΜΠΜΕ ΕΤΕΑΝ. Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα έρευνες του Ινστιτούτου της ΓΣΕΒΕΕ, αλλά και άλλων οργανισμών (πχ. Ο.Π.Ε.) ένα από τα σοβαρότερα προσκόμματα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας είναι η έλλειψη πληροφόρησης για καίρια ζητήματα. Η χρήση της δυνατότητας διαμόρφωσης ενός δικτύου πληροφόρησης των επιχειρηματιών (φυσικών προσώπων), διά της διμηνιαίας επικοινωνίας με την αποστολή των ταχυπληρωμών πρέπει επιτέλους να αποτελέσει έναν «καινοτόμο», τακτικό δίαυλο παροχής πληροφοριών.

Ο στόχος και ο σκοπός των παραπάνω προτάσεων δεν είναι η αναμόχλευση μίας μίζερης πραγματικότητας, ούτε η διευκόλυνση εκείνων που συνειδητά εισφοροδιαφεύγουν, γι’ αυτό και θέτουμε ως κριτήριο και τη δυνατότητα ελέγχου μέσω TAXIS των δηλωθέντων εισοδήματα άνω των 40.000€. Στόχος είναι το «ξεκαθάρισμα» λογαριασμών μεταξύ κράτους και ασφαλιστικών ταμείων, με όρους πραγματικότητας, αλλά και δυνατότητας, λόγω της οικονομικής συγκυρίας. Έτσι, θα τεθεί ένα τέλος σε μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει τόσο οι οφειλέτες, όσο και τα οικονομικά των ασφαλιστικών οργανισμών. Η ύφεση της οικονομίας, στην οποία μόλις τώρα εισερχόμαστε δεν μας επιτρέπει δεύτερες σκέψεις και στρουθοκαμηλισμούς.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα