Προτάσεις ΒΕΑ για το φορολογικό ζήτημα

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010 13:21

«Η δόμηση της εμπιστοσύνης κράτους-πολίτη αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την αποδοτική λειτουργία του φορολογικού συστήματος», παρατηρεί το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας (ΒΕΑ) και καταθέτει τις προτάσεις του για τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Συγκεκριμένα το ΒΕΑ προτείνει τα ακόλουθα:

- συνηγορεί για την δημιουργία ενιαίας φορολογικής κλίμακας για όλα τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων για την οποία προτείνει τη μείωση του πρώτου συντελεστή και την ανάπτυξη περισσότερων ενδιάμεσων για μία δικαιότερη φορολόγηση που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στην φοροδοτική ικανότητα των φορολογούμενων.

- Βρίσκεται αντίθετη στα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης επιχειρήσεων με βιβλία Β κατηγορίας δεδομένου ότι η επιχειρηματική λειτουργία δεν είναι πάντοτε κερδοφόρα και ζητάει φορολόγηση με λογιστικό προσδιορισμό εσόδων-εξόδων και δυνατότητα συμψηφισμού κερδών-ζημίας σε βάθος χρόνου τριετίας (κατά τον ίδιο τρόπο που φορολογούνται και τα λογιστικά αποτελέσματα επιχειρήσεων με βιβλία Γ’ κατηγορίας).

- Προτείνει αφορολόγητο όριο 12.000€ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες όπως ισχύει για όλους τους έλληνες φορολογούμενους με παράλληλη έκπτωση δαπανών βάσει αποδείξεων για όλα τα ποσά, οι οποίες θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στις Εφορίες.

- Συμφωνεί με την διάκριση φορολόγησης μεταξύ διανεμόμενων και μη διανεμόμενων κερδών, ώστε να λειτουργήσουν κίνητρα επανεπένδυσης κερδών με κριτήρια όμως που θα εξασφαλίζουν την ανάπτυξη.

- Η Διοίκηση του ΒΕΑ συμφωνεί με την λειτουργία τακτικών ελέγχων αλλά με διαδικασίες σε δειγματοληπτική βάση και όχι αιφνιδιαστικές πολιτικές και περαιώσεις που σε τελική ανάλυση ευνοούν την ασυνέπεια και αποπροσανατολίζουν από κανόνες ορθής φορολογικής συμπεριφοράς.

- Το ΒΕΑ είναι σύμφωνο με την ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων και την αναζήτηση ευθυνών για προβληματικά φορολογικά στοιχεία και από τους λογιστές.

Η αποκατάσταση ηθικής τάξης σε θέματα συμπεριφοράς ελεγκτών θα βελτιωθεί με την καθιέρωση επικοινωνίας φορολογικών υπηρεσιών και φορολογούμενης επιχείρησης μόνο ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.

- Το ΒΕΑ τάσσεται ακόμη κατά της αύξησης των φορολογικών συντελεστών στις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο αντί να οδηγήσει σε αύξηση φορολογικών εσόδων, θα ενίσχυε τη φοροδιαφυγή και θα δημιουργούσε συνθήκες μετανάστευσης κεφαλαίων.

- Ως προς τους συντελεστές ΦΠΑ η Διοίκηση του ΒΕΑ προτείνει δημιουργία ιδιαίτερου συντελεστή για την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, διότι μόνο έτσι θα καταπολεμηθεί η φοροαποφυγή ιδιαίτερα σε κάποια επαγγέλματα (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κ.λπ).

- Για τις εμπορικές συναλλαγές πάνω από κάποια αξία με χρέωση τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους θα έχουν πρόσβαση οι φορολογικές υπηρεσίες, η Διοίκηση του ΒΕΑ θεωρεί απαραίτητη την σύνδεση του μέτρου αυτού με αντίστοιχη προσαρμογή των τραπεζικών χρεώσεων.

Και καταλήγοντας το Δ.Σ του ΒΕΑ τονίζει ότι η δόμηση της εμπιστοσύνης κράτους-πολίτη αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την αποδοτική λειτουργία του φορολογικού συστήματος. Αυτή μπορεί να ενισχυθεί όταν κάθε φορολογούμενος θα πειστεί ότι η συνεισφορά του, αξιοποιείται από την Πολιτεία με αντίστοιχες πολιτικές, κύρια κοινωνικού χαρακτήρα και με έργα προς όφελος της κοινωνίας και της χώρας.

Η εμπιστοσύνη κατακτάται μέσα από πραγματικά γεγονότα.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα