Εδραση: Στρατηγική συμφωνία με την ισπανική Ossa, Obras Subterraneas

Δευτέρα, 04 Μαΐου 2009 15:20

Στρατηγική συμφωνία με την ισπανική OSSA, OBRAS SUBTERRANEAS για τη συνεργασία των δύο εταιρειών στον τομέα υπογείων έργων, υπέγραψε η Έδραση – Χ. Ψαλλίδας.

Συγκεκριμένα, η συνεργασία αυτή αφορά την κατασκευή σηράγγων, σε συγκοινωνιακά έργα (οδικά, σιδηροδρομικά, έργα Μetro) καθώς και σε υδραυλικά και ενεργειακά έργα, τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και στο γεωγραφικό χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με την Έδραση, η συμφωνία θα υλοποιηθεί με την ίδρυση κοινής εταιρείας στην οποία θα συμμετέχουν από κοινού με ποσοστό 50% οι δύο εταιρείες.

Η Έδραση «θεωρεί ότι, μέσα από αυτή τη συνεργασία θα αναπτυχθούν σημαντικές νέες δραστηριότητες και συνέργειες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τόσο στα υπόγεια έργα όσο και στα γεωτεχνικά, όπου οι δύο εταιρίες λειτουργούν συμπληρωματικά, με αποτέλεσμα να ενισχύονται οι δυνατότητες ανάληψης μεγαλύτερης κλίμακας έργων».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα