Μεταρρυθμιστική λίστα από ΟΟΣΑ για ανάκαμψη μετά την πανδημία

Βελτιώσεις σε Δικαιοσύνη, εκπαίδευση και εργασία για να αντιμετωπιστεί το «επενδυτικό έλλειμμα»
Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021 21:18
UPD:21:23
Eurokinissi/ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ

Από την έντυπη έκδοση

Την άμεση αντιμετώπιση του ελλείμματος επενδύσεων που διαπιστώνει στην ελληνική οικονομία και τη βελτίωση της παραγωγικότητας συστήνει κατά προτεραιότητα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με την έκθεσή του «Going for Growth 2021». Ταυτόχρονα, ο διεθνής Οργανισμός προειδοποιεί για το μεγάλο ύψος των κόκκινων δανείων, ενώ προτείνει τη συνέχιση της μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας ώστε να αυξηθεί η απασχόληση, αλλά και βελτιώσεις στην εκπαίδευση και κατάρτιση και στην αναμόρφωση των προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας. Αναλυτικότερα, ο ΟΟΣΑ σημειώνει πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει «επενδυτικό έλλειμμα», το οποίο πρέπει να καλυφθεί με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και πολιτικές.

Τονίζει ότι η κρίση που έφερε η πανδημία του κορωνοϊού βρήκε την Ελλάδα με κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο κατά 46% από τον μέσο όρο των κρατών-μελών του Οργανισμού και την παραγωγικότητα χαμηλότερη κατά 48% από τις χώρες-μέλη του με τις καλύτερες επιδόσεις.

Μετά την πανδημία η Ελλάδα θα κληθεί να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, οι οποίες συνίστανται στην αύξηση των επενδύσεων και στη βελτίωση της αγοράς εργασίας, ώστε να αυξηθεί η απασχόληση, αλλά και να αντιμετωπιστεί η διαχρονική υψηλή ανεργία ειδικά σε νέους και σε γυναίκες.

Ο ΟΟΣΑ τονίζει μάλιστα ότι μετά την κρίση ίσως προκύψουν πρόσθετες προκλήσεις, λόγω των συνεπειών που θα αφήσει η πανδημία.

Επισημαίνει ότι οι δαπάνες για τις δημόσιες επενδύσεις ήταν μικρότερες σε σχέση με τους στόχους των προϋπολογισμών τα τελευταία χρόνια, όπως άλλωστε προκύπτει από την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Τράπεζες στο «κόκκινο»

Αναφορικά με τις τράπεζες, ο διεθνής Οργανισμός επισημαίνει το μεγάλο ύψος των κόκκινων δανείων (παρά τη μείωσή τους τα τελευταία χρόνια), σημειώνοντας ότι σε συνδυασμό με τον αναβαλλόμενο φόρο περιορίζουν την κερδοφορία των τραπεζών καθώς και τη δυνατότητά τους να παράσχουν κεφάλαια κίνησης και να χρηματοδοτήσουν τις νέες επενδύσεις των επιχειρήσεων. Συνεπώς, η εξασφάλιση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας είναι μια προτεραιότητα για την Ελλάδα, ενώ για να είναι αποτελεσματική απαιτείται η εξυγίανση των χαρτοφυλακίων των εμπορικών τραπεζών.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΟΣΑ συστήνει μια στρατηγική αντιμετώπισης της αναβαλλόμενης φορολογίας αλλά και της μείωσης των κόκκινων δανείων μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος «Ηρακλής».

Σημειώνει, δε, αυτό που φοβούνται όλοι, ότι οι αλλαγές αυτές είναι απαραίτητες δεδομένου ότι μετά την κρίση του κορονοϊού θα προκύψει και μια νέα γενιά κόκκινων δανείων που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Επιπροσθέτως ζητεί και την πλήρη εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώδικα, ώστε να ξεκαθαριστούν τα δικαιώματα πιστωτών και δανειοληπτών, όπως επίσης και την επιτάχυνση της εφαρμογής των εγγυήσεων.

Γραφειοκρατία

«Παρά τη συνεχιζόμενη πρόοδο στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, όπως η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, εντούτοις η γραφειοκρατία, το χαμηλής ποιότητας ρυθμιστικό πλαίσιο και το αργό σύστημα Δικαιοσύνης καταστρέφουν το επιχειρηματικό περιβάλλον» τονίζεται στην έκθεση «Going for Growth 2021».

Τα σημαντικά κενά στις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού εμποδίζουν την υψηλή ανάπτυξη και αποθαρρύνονται η καινοτομία και οι επενδύσεις, στοιχεία απαραίτητα για την ανάκαμψη από την πανδημία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, επισημαίνει.

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήματος χαρακτηρίζεται αναγκαία για την αντιμετώπιση τόσο της κρίσης του κορονοϊού όσο και των μακροπρόθεσμων προκλήσεων της ελληνικής οικονομίας.

Διαρθρωτικές αλλαγές

Προκειμένου να βγει η ελληνική οικονομία από το τούνελ, ο ΟΟΣΑ κωδικοποιεί σειρά μεταρρυθμίσεων που θεωρεί απαραίτητες προκειμένου να ανακάμψει η χώρα. Μεταξύ αυτών είναι οι ακόλουθες:

1. Επιτάχυνση κωδικοποίησης νόμων και κανονισμών στη Δικαιοσύνη.

2. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δικαιοσύνης μέσω περισσότερης εκπαίδευσης του προσωπικού και μέτρησης των επιδόσεων των δικαστηρίων.

3. Συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης.

4. Καλύτερη επικοινωνία της διαθεσιμότητας και των πλεονεκτημάτων των εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφωνιών.

5. Επείγουσα υλοποίηση στρατηγικής για την αντιμετώπιση του αναβαλλόμενου φόρου και των κόκκινων δανείων που θα απομείνουν μετά τον «Ηρακλή».

6. Εφαρμογή ενιαίου πτωχευτικού πλαισίου και καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα των πιστωτών και των δανειστών, καθώς και γρηγορότερη επιβολή των εγγυήσεων.

7. Ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων για να στηριχθεί η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος στις δημόσιες μεταφορές, την καινοτομία και τη διαχείριση απορριμμάτων.

8. Εκπαίδευση του προσωπικού στις διαδικασίες πληρωμών συμπεριλαμβανομένου και του τοπικού επιπέδου, για να στηριχθεί η ταχύτερη υλοποίηση.

9. Πρόσληψη πιο εξειδικευμένων συμβούλων και χρήση εργαλείων δημιουργίας προφίλ στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης.

10. Ανάπτυξη συστήματος voucher που επιτρέπει σε όσους αναζητούν εργασία να επιλέξουν τον ενδιάμεσο που προτιμούν, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα.

11. Ενθάρρυνση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αναπτύξουν μαθήματα προσαρμοσμένα στις επαγγελματικές ανάγκες και τις πρακτικές συνθήκες των ώριμης ηλικίας φοιτητών.

12. Βελτίωση της εκτίμησης και πιστοποίησης της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ενηλίκων.

13. Η ενίσχυση των ενεργών προγραμμάτων απασχόλησης, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση θα βοηθούσαν όσους αναζητούν εργασία να βρουν τις ευκαιρίες που εμφανίζονται μετά την κρίση του κορονοϊού.

14. Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με δεδομένες τις αλλαγές της ψηφιοποίησης και του αυτοματισμού.

15. Στην εκπαίδευση συστήνει άρση της μονιμότητας των εκπαιδευτικών, κάνοντας λόγο για «πιο μακροπρόθεσμα συμβόλαια για τους καθηγητές που να επιβραβεύουν τις αποδόσεις, χωρίς την ανελαστικότητα των σημερινών μόνιμων συμβάσεων».

16. Πλήρης εφαρμογή του υποχρεωτικού παιδικού σταθμού για τα 4χρονα και διεύρυνση της πρόσβασης των μικρότερων παιδιών στην πρώιμη εκπαίδευση και φροντίδα.

17. Μεγαλύτερη διοικητική αυτονομία για τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

18. Αύξηση των μεταβιβάσεων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και θέσπιση επιδομάτων για τους χαμηλόμισθους.

19. Αύξηση του παράγοντα αντιστοίχισης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τα παιδιά.

20. Διασφάλιση ότι οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα εργασίας και αποδέχονται θέσεις.

Σήμα κινδύνου για το ευρω-ταμείο

Τον κώδωνα του κινδύνου για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, λόγω των ελληνικών μηχανισμών και της προϊστορίας στην αξιοποίηση κοινοτικών πόρων κρούει, μεταξύ άλλων, ο ΟΟΣΑ στην έκθεση «Going for Growth 2021». «Για να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα κονδύλια του EU Next Generation και να διπλασιαστούν οι επενδυτικές δαπάνες, όπως προγραμματίζεται, η ποιότητα και η ταχύτητα της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων θα πρέπει να βελτιωθούν», σημειώνει ο ΟΟΣΑ. Προτείνει επίσης την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων με στόχο την ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα