ΧΑΑ: Aνακοινώσεις

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2001 15:28

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 15/3/2001, το μέρισμα για την χρήση 2000 ανέρχεται σε δρχ. 44 (ευρώ 0,13) ανά μετοχή και θα καταβάλλεται από την Δευτέρα 9/4/2001. Δικαιούχοι εισπράξεως μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της 30/3/2001. Από την 2/4/2001 η διαπραγμάτευση των μετοχών θα γίνεται χωρίς το ανωτέρω δικαίωμα. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης πληρωμής μερίσματος, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και την οποία θα λάβουν οι μέτοχοι από τους χειριστές τους (Χρηματιστηριακές Εταιρίες ή Τράπεζες) και με την επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας. Η πληρωμή μερίσματος σε τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή μόνο με έγγραφη εξουσιοδότηση του δικαιούχου, με θεωρημένη την υπογραφή του από αρμόδια αρχή, η οποία θα κατατίθεται κατά την είσπραξη του μερίσματος. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Μετόχων της εταιρίας (κα Δήμητρα Διδασκάλου, τηλ. 32.67.174.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Ανακοινώνεται από την Τράπεζα ότι οι μετοχές που αντιστοιχούν στα κλασματικά δικαιώματα που προέκυψαν από την διανομή δωρεάν μετοχών (3 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές) λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που αποφασίσθηκε από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10/11/2000 και ανέρχονταν σε 132.151, επωλήθησαν και το προϊόν της ανωτέρω πωλήσεως θα αποδοθεί στους δικαιούχους μετόχους της Τράπεζας. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Τράπεζας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών στις 11/12/2000 μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α.Α., οι οποίοι και θα εισπράξουν τα ποσά που αναλογούν στα κλασματικά τους δικαιώματα από οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας από 21/3/2001, προσκομίζοντας το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας. Το αντίστοιχο ποσό που αναλογεί στα κλασματικά δικαιώματα των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι έχουν ορίσει την Τράπεζα EFG EUROBANK Α.Ε. ή την Τράπεζα ΕΡΓΑΣΙΑΣ χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σ.Α.Τ., θα κατατεθεί στους λογαριασμούς τους στις 21/3/2001. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Μετοχολογίου της Τράπεζας: Σανταρόζα 5, 105 64 Αθήνα, τηλ. 33.57.261 και 33.57.262.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

Η εταιρία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. με Δελτίο Τύπου της προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

«Σε απάντηση δημοσιεύματος της 17/3/2001 της εφημερίδας ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ, στο οποίο γίνεται έκκληση στον Υπουργό κ. Ευάγγ. Βενιζέλο να αναλάβει πρωτοβουλία για να βρεθεί κάποια λύση επειδή δήθεν η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ έχει αφήσει τα τρία ξενοδοχεία του συγκροτήματος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ να «καταρρέουν συνεχώς και να διαλύονται›, ο Όμιλος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ γνωστοποιεί για τα ακόλουθα:

Από τις 24 Δεκεμβρίου του 1999, ημέρα που το τουριστικό συγκρότημα ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ περιήλθε στην ιδιοκτησία του Ομίλου Εταιριών ΤEXNIKHΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, έχουμε εκπονήσει ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο, με την συνεργασία της Bank of America, για την επανένταξη (repositioning) του Συγκροτήματος Πόρτο Καρράς στην διεθνή τουριστική αγορά σαν ένα απο τα καλύτερα resort destinations παγκοσμίως. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος έχουμε ήδη προβεί σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,5 δισ. δραχμών που καλύπτουν:

1. Επεμβάσεις στα ξενοδοχειακά συγκροτήματα Μελίτων Σιθωνία και Village Inn. Ειδικά για το Σιθωνία, το οποίο ήταν μισθωμένο στην εταιρία Καζίνο Πόρτο Καρρας, οι επεμβάσεις ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένες, καθώς το παραλάβαμε σε πολύ κακή κατάσταση. Σε δεύτερη φάση και σαν μέρος του business plan που εκπονείται σε συνεργασία με τον όμιλο της Bank of America, προβλέπεται πλήρης ανακαίνιση και των τριών Συγκροτημάτων.

2. Προχωρώντας στην ανάπτυξη μηχανογραφικών συστημάτων σε όλο το ξενοδοχειακό συγκρότημα, αναθέσαμε στην εταιρεία SYSCO, μέλος του Ομίλου εταιρειών Informer την εγκατάσταση και υποστήριξη ειδικού λογισμικού για τουριστικές εφαρμογές, που θα πλαισιωθεί από εκπαίδευση του προσωπικού μας.

3. Αναθέσαμε στην παγκοσμίου φήμης εταιρεία Prominent Dosiertechnik, την εγκατάσταση συστήματος δυο μονάδων αφαλάτωσης (που δουλεύουν με το σύστημα της αντίστροφης όσμωσης) για την παραγωγή ποσίμου νερού. Η προμήθεια και εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι. Τέτοιο σύστημα εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην Χαλκιδική.

4. Στον αγροτικό τομέα προχωρήσαμε σε εκτεταμένες εργασίες, τόσο στον αμπελώνα μας (τον μεγαλύτερο ενιαίο αμπελώνα της Ευρώπης) όσο και στον ελαιώνα. Όλες οι καλλιέργειες στο Κτήμα είναι βιολογικές. Παράλληλα κάναμε σημαντικές προμήθειες εξοπλισμού σε αυτό το κομμάτι.

5. Προχωρήσαμε στην στελέχωση του συγκροτήματος με εξειδικευμένα στελέχη που εξασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο λειτουργίας του . Τα στελέχη αυτά πλαισιώνονται από εργαζόμενους από την περιοχή, που εκτιμάται ότι θα φτάσουν τους 500 για το 2001, δίνοντας λύση στο πρόβλημα της απασχόλησης στην περιοχή.

Για την λειτουργία του Καζίνο, το οποίο θα δώσει νέα πνοή στο Συγκρότημα και την περιοχή, έχουμε καταθέσει σχετική πρόταση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και περιμένουμε τις δικές του απαντήσεις.

Στόχος του ομίλου μας είναι η αναβάθμιση του συγκροτήματος Πόρτο Καρράς και η ποιοτική παροχή υπηρεσιών που θα υποστηριχθεί από τον συνεχή εκσυγχρονισμό των ξενοδοχειακών μονάδων και των άλλων δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα.›

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.

Α/ Σύμφωνα με το άρθρο 10 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με τις υποχρεώσεις προαναγγελίας συναλλαγών, η εταιρία KAR – TESS HOLDING S.A. με έδρα το Λουξεμβούργο, κυρία 14.998.883 μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 37,447% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε., και η εταιρία ALPHA ΑΧΕΠΕΥ με επιστολή τους προς το Χ.Α.Α. προαναγγέλλουν ότι η εταιρία KAR – TESS HOLDING S.A. προτίθεται να προβεί στην εξής συναλλαγή επί των μετοχών της FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.:

1. Συναλλασσόμενοι: Η πώληση θα γίνει από την KAR – TESS HOLDING S.A. κατ’ αναλογίαν προς όλους τους υφιστάμενους μετόχους της. Εκ των μετόχων αυτών, η εταιρία BOVAL S.A. – η οποία κατέχει ήδη σήμερα ποσοστό 22,342% της FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. – θα αυξήσει τη συμμετοχή της σε ποσοστό 44,085%.

2. Επιδιωκόμενος όγκος συναλλαγής: 14.998.883 κοινές ονομαστικές μετοχές της FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.

3. Χρονικό διάστημα διενέργειας συναλλαγής: 27 έως 30 Μαρτίου 2001.

4. Μέλος του Χ.Α.Α. μέσω του οποίου θα προβεί στη συναλλαγή: ALPHA ΑΧΕΠΕΥ.

5. Πρόσθετα στοιχεία: Συναλλαγή πακέτου.

Β/ Σύμφωνα με το άρθρο 10 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με τις υποχρεώσεις προαναγγελίας συναλλαγών, η εταιρία BOVAL S.A. με έδρα το Λουξεμβούργο, κυρία 8.936.920 μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 22,342% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε., και η εταιρία ALPHA ΑΧΕΠΕΥ με επιστολή τους προς το Χ.Α.Α. προαναγγέλλουν ότι η εταιρία BOVAL S.A. προτίθεται να προβεί στην εξής συναλλαγή επί των μετοχών της FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.:

1. Συναλλασσόμενοι: Η BOVAL S.A. θα αγοράσει από την εταιρία KAR – TESS HOLDING S.A. 8.697.102 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 21,743% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. Επομένως, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η BOVAL S.A. θα αυξήσει τη συμμετοχή της στην FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. σε ποσοστό 44,085%.

2. Επιδιωκόμενος όγκος συναλλαγής: 8.697.102 κοινές ονομαστικές μετοχές της FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.

3. Χρονικό διάστημα διενέργειας συναλλαγής: 27 έως 30 Μαρτίου 2001.

4. Μέλος του Χ.Α.Α. μέσω του οποίου θα προβεί στη συναλλαγή: ALPHA ΑΧΕΠΕΥ.

5. Πρόσθετα στοιχεία: Συναλλαγή πακέτου.

ΕΡΜΗΣ Α.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 5/204/2000 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρία ΕΡΜΗΣ Α.Ε. με επιστολή της προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί ότι έχει υπογράψει προκαταρκτική συμφωνία για τη μεταβίβαση του ακινήτου της επί της Λεωφ. Μεσογείων 119 καθώς και για την ανέγερση κτιρίου γραφείων και σταθμού αυτοκινήτων συνολικής εκτάσεως 16.000 τ.μ. περίπου. Το τίμημα της αγοραπωλησίας έχει συμφωνηθεί σε δρχ. 3.500.000.000 και το εργολαβικό αντάλλαγμα της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. 5.900.000.000.

ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε.

Η εταιρία ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε. με Δελτίο Τύπου της προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Στα πλαίσια στρατηγικής απόφασης για στροφή και προς ιδιώτες πελάτες για την κατασκευή έργων η εταιρία ΑΘΗΝΑ υπέγραψε πρόσφατα νέα σύμβαση για την εκτέλεση του παρακάτω έργου:

Εργο: ΝΕΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΕΛΛΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. Εργοδότης: IRIS ΑΕΒΕ (Εταιρία της οποίας βασικός μέτοχος είναι ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη). Ποσό Σύμβασης: 8.100 δις δρχ. Χρόνος Αποπεράτωσης: 15 μήνες. Η παραπάνω σύμβαση αφορά στην κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος συνολικής επιφάνειας περίπου 45.000 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση νέων εκτυπωτικών μηχανημάτων. Επίσης η εταιρία έχει αναλάβει πρόσφατα να εκτελέσει το παρακάτω έργο: Εργο: ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΟΥΚΑΝΤΩΝΗ / ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ. Εργοδότης: ΕΡΓΟΣΕ. Ποσό Σύμβασης: 3,300 δις δρχ. Χρόνος Αποπεράτωσης: 12 μήνες. Μετά και την υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεων, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων της εταιρίας ανέρχεται στα 65 δις δρχ. περίπου.

Αυτοχρηματοδοτούμενα Εργα: Η εταιρία συμμετέχει σε group που αποτελείται από τις εταιρίες ΑΘΗΝΑ, ΑΕΓΕΚ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – LAMDA DEVELOPMENT – PHILIP HOLZMANN – DRAGADOS – BILFINGER BERGER για την διεκδίκηση της μελέτης, κατασκευής, διαχείρισης, εκμετάλλευσης του έργου: Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί από Α/Κ Ραχών έως Α/Κ Κλειδίου. Επίσης η εταιρία πρόκειται να συμμετάσχει σε group για την διεκδίκηση του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου: Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα και Νότιο Τμήμα Αυτοκινητόδρομου Ιονίας οδού Πάτρα – Πύργος – Τσάκωνα.›

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με Δελτίο Τύπου της προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ενέκρινε την 21/3/2001, ομόφωνα, τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας της οικονομικής χρήσης 2000. Η οικονομική θέση, η περιουσιακή διάρθρωση και η κεφαλαιακή δομή της Τράπεζας διαμορφώνονται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα, στην πρώτη απολογιστική απεικόνιση τους, μετά την εισαγωγή των μετοχών της ΑΤΕ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Το Ενεργητικό της Τράπεζας, παρά τη δημιουργία προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 358,2 δις δρχ., παρουσίασε αύξηση 9,6% έναντι της προηγούμενης χρήσης 1999 και ανήλθε σε 5,31 τρις δρχ., κατατάσσοντας την Αγροτική στον όμιλο των μεγαλυτέρων τραπεζικών Iδρυμάτων της χώρας. Η κεφαλαιακή βάση και η επάρκεια κεφαλαίων της Τράπεζας ενισχύθηκαν το 2000 σημαντικά. Τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας ξεπέρασαν τα 610 δις από 479 δις το 1999, παρουσιάζοντας αύξηση 27,7%. Σημειώνεται ότι τα ίδια κεφάλαια μαζί με τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις της Τράπεζας προσεγγίζουν το ποσό του 1 τρις δρχ. Τα οργανικά κέρδη εκμετάλλευσης του έτους 2000 διαμορφώθηκαν στα 66,7 δις παρουσιάζοντας θεαματική βελτίωση έναντι των αντίστοιχων κερδών της προηγούμενης χρήσης ύψους 17,8 δις δρχ.. Η σημαντική αυτή βελτίωση οφείλεται στην πολύ μεγάλη αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους και από τίτλους μεταβλητής απόδοσης και στην πολιτική συγκράτησης των δαπανών της Τράπεζας. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της Τράπεζας διατηρήθηκαν το 2000 σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν στα 83,9 δις δρχ., παρά το γεγονός ότι τα έκτακτα αποτελέσματα της Τράπεζας το 2000 διαμορφώθηκαν στα 61,1 δις δρχ. έναντι 240,9 δις δρχ. της προηγούμενης χρήσης. Σε ενοποιημένη βάση τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά την ενοποίηση και της ΑΤΕ – Συμμετοχών, διαμορφώθηκαν στα 47,8 δις δρχ. Οι Ενοποιημένες Καταστάσεις της Τράπεζας δεν περιλαμβάνουν τα οικονομικά μεγέθη θυγατρικών εταιριών της, σημαντικής κεφαλαιοποίησης και υψηλού ποσοστού συμμετοχής, όπως είναι οι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. εταιρίες Αγροτική Ασφαλιστική Γενικών Ασφαλειών, Αγροτική Ζωής, Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών. Η Αγροτική Τράπεζα διατηρεί, για μια ακόμη χρονιά, την πρώτη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων Ελληνικών Τραπεζών στον πίνακα κατάταξης με βάση τα κριτήρια των καταθέσεων και των χορηγήσεων ανά εργαζόμενο, και την τρίτη θέση με βάση το κριτήριο κερδών ανά εργαζόμενο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος 50δρχ. ανά μετοχή, διαμορφώνοντας έτσι τη μερισματική απόδοση με βάση την τιμή έκδοσης της μετοχής στο επίπεδο του 1,56%Με την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων και την κεφαλαιακή της επάρκεια, διευρύνονται σημαντικά οι δυνατότητες της Τράπεζας, παράλληλα με την ολοκλήρωση του εκσυγχρονιστικού της προγράμματος, να εφαρμόσει το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμά της, που στοχεύει στη συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων (ίδρυση νέων εταιριών του χρηματοοικονομικού τομέα, συμμετοχή σε επενδυτική Τράπεζα, επέκταση του δικτύου της, αξιοποίηση της περιουσίας της), την ισχυροποίηση του Ομίλου της και την ενδυνάμωση της θέσης της τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές τραπεζικό περιβάλλον.›

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. με Δελτίο Τύπου της προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Η εσωτερική αξία της μετοχής της Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου με 15/3/2001 διαμορφώθηκε στις 1.152 δρχ. ή 3,38 Ευρώ ενώ η χρηματιστηριακή τιμή ήταν 903 δρχ. ή 2,65 Ευρώ και διαπραγματευόταν με discount της τάξης του 21,6%. Σε αντίθεση με την πορεία της μετοχής στις 15/3/01 η εσωτερική αξία εμφανίζει μείωση μικρότερη του Γενικού Δείκτη – 5% έναντι – 7,5%. Με χρηματιστηριακή τιμή της 15/3 η μερισματική απόδοση της Εταιρίας διαμορφώνεται στο 8,3% και παραμένει μεταξύ των υψηλότερων αποδόσεων για τη δύσκολη χρηματιστηριακή χρονιά του 2000. Η σύνθεση του ελληνικού χαρτοφυλακίου της Εταιρίας περιλαμβάνει 12 εταιρίες μεγάλης κεφαλαιοποίησης (>1 ΔΙΣ ΕΥΡΩ) κατά 52%, 29 μεσαίας κεφαλαιοποίησης (>250 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) κατά 27% και 26 μικρής κεφαλαιοποίησης (<250 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) κατά 21%. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο εσωτερικού στις 15/3 είχε αξία 110 δις δραχμές εκ των οποίων τα διαθέσιμα έφθαναν το 11% ενώ το συνολικό ενεργητικό έφθανε τα 137,5 δις δραχμές. Στις 15 Μαρτίου η κλαδική διάρθρωση του χαρτοφυλακίου εσωτερικού της Εταιρίας ήταν: 27,6% Τράπεζες, 17,4% Τηλεπικοινωνίες, 11,7% Πληροφορική, 6,5% Εμπόριο, 6,2% Συμμετοχές, 3,2% Εκδόσεις/Μ.Μ.Ε., 3% Επιβατηγός Ναυτιλία και το υπόλοιπο 24,4% σε λοιπούς κλάδους. Οι μεγαλύτερες θέσεις της Εταιρίας στις 15/3/2001 ήταν σε μετοχές ΟΤΕ, Εθνικής Τράπεζας, ΕΤΒΑbank, EFG EUROBANK-Ergasias, Alpha Bank, Εμπορικής Τράπεζας, Intracom, Panafon, Folli-Follie και Στρίντζη. Επιδίωξη της Εταιρίας είναι να διατηρεί μεγάλο ποσοστό του χαρτοφυλακίου της σε μετοχές εταιριών με υψηλή οργανική κερδοφορία και δυνατότητα ισχυροποίησης της ανταγωνιστικής τους θέσης στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η Διοίκηση της Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου παρακολουθώντας στενά τις οικονομικές εξελίξεις διατηρεί στην παρούσα φάση μειωμένη έκθεση στις διεθνείς αγορές προφυλάσσοντας την αξία του ενεργητικού από τις βίαιες αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων. Ωστόσο, η εκτίμηση της Εταιρίας είναι ότι, με οδηγό τις κορυφαίες εταιρίες υψηλής τεχνολογίας, η αναζωπύρωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος δεν θα αργήσει περισσότερο από το 2001.

Η Ελληνική αγορά, στο ασταθές αυτό περιβάλλον, εμφανίζεται σημαντικά ασφαλέστερη και λιγότερο εκτεθειμένη στην κυκλικότητα της διεθνούς οικονομίας.

Για την αμεσότερη παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου της εταιρίας, η εσωτερική αξία της μετοχής εμφανίζεται καθημερινά στην ιστοσελίδα της Εταιρίας προς ενημέρωση των επενδυτών: www.hellenicinv.gr›

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.

Η εταιρία ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. με Δελτίο Τύπου της προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Μία σειρά στρατηγικών αναπτυξιακών κινήσεων έχει δρομολογήσει η ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε., οι οποίες και θα αποτελέσουν τα κεντρικά θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 10 Απριλίου 2001 στα γραφεία της εταιρείας, στο Κορωπί. Στις κινήσεις αυτές κυριαρχεί η πρόθεση της Διοίκησης της εταιρείας να στηρίξει περαιτέρω την τιμή της μετοχής της, προχωρώντας σε αγορά αριθμού μετοχών της, με βάση την πρόσφατη τροποποίηση του ΚΝ 2190/20. Επίσης, μεταξύ των θεμάτων ημερησίας διάταξης της Συνέλευσης περιλαμβάνεται και η λήψη απόφασης εξαγοράς, από την ΕΔΡΑΣΗ, και νέων εταιρειών συναφούς αντικειμένου, καθώς και η συμμετοχή της σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών της, προκειμένου να διευρυνθεί η δυναμική του Ομίλου της –στον οποίο σήμερα ανήκουν έντεκα εταιρείες- μέσω της ανάπτυξης νέων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.

Εξάλλου, η εταιρεία διεκδικεί δυναμικά την ανάληψη δύο σημαντικών έργων μέσω της συμμετοχής της θυγατρικής της (κατά 75%) Α.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. στους εξής διαγωνισμούς: Επέκταση της Γραμμής 3 «Πεντάγωνο-Σταυρός› του ΜΕΤΡΟ, σε κοινοπραξία με τις εταιρείες ALPIN BAU, WAUS-FREITUNG και ΤΕΡΝΑ.

Κατασκευή κατοικιών στο Μενίδι, προϋπολογισμού 50 δις δρχ., σε κοινοπραξία με τις εταιρείες ΑΒΑΞ και J&P.

Έχοντας μόλις ολοκληρώσει τις εργασίες της στο αεροδρόμιο της Λήμνου, η ΕΔΡΑΣΗ έχει, επιπλέον, αναλάβει τις θεμελιώσεις της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης (Κ1-Κ4), καθώς και δύο ακόμη έργα, της ΕΛΒΑΤ ΑΕΒΕ στην Αχαρνών και της Carrefour στη Λ. Αθηνών. Το συμβατικό τίμημα των τριών αυτών έργων υπερβαίνει το 1 δις δρχ. Το ποσό αυτό, σε συνδυασμό με τα 5,5 δις της πρόσφατης σύμβασης που αφορά στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’, διατηρεί το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Ομίλου Εταιρειών ΕΔΡΑΣΗΣ στα επίπεδα των 40 δις δρχ., ενώ πλέον οι δραστηριότητές του κατανέμονται σε περισσότερα από 70 εργοτάξια.›

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η εταιρία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με Δελτίο Τύπου της προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Συνεχίσθηκε την 21/3/2001 το πρόγραμμα παρουσιάσεων εισηγμένων εταιρειών που διοργανώνει η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών με την παρουσίαση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

Την παρουσίαση έκανε ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος του Ομίλου και ομάδα ανώτατων στελεχών

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης έγινε λεπτομερής αναφορά στα αποτελέσματα του 2000 καθώς και στην πρόοδο των εργασιών του Ομίλου κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Μεγάλο μέρος της παρουσίασης καθώς και της συζήτησης που επακολούθησε περιεστράφη γύρω από τις εξελίξεις στους διάφορους τομείς δραστηριοτήτων του Ομίλου την τρέχουσα περίοδο.

Κατά τομέα δραστηριότητας, μεταξύ των άλλων, αναφέρθηκε:

1. Μεταλλουργικός – Μεταλλευτικός Τομέας

Διπλασιασμός παραγωγής μολύβδου, ψευδαργύρου στη θυγατρική Sometra (Ρουμανία) και συγκεκριμένα από 33.000 τόνους το 1999 σε 75.000 το 2000. Κερδοφορία για πρώτη φορά στη ιστορία της Sometra. Πλήρης ενεργοποίηση εν όψει ιδιωτικοποιήσεων συγκροτημάτων BOR και Veles.

2. Ενεργειακός Τομέας

Επενδύσεις σε θερμικούς σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας και σε αιολικά πάρκα, δια μέσου δύο νέων θυγατρικών της Μυτιληναίος Α.Ε, συνολικού ύψους 120 δισεκατομμυρίων δραχμών, με ορίζοντα υλοποίησης 5 χρόνια.

Εγκατάσταση μίας νέας μονάδας στον ατμοηλεκτρικό σταθμό της ΔΕΗ στα Λινοπεράματα Κρήτης και συμφωνία για την μίσθωση μίας δεύτερης.

3. Τομέας Αμυντικών Εξοπλισμών

Προκαταρτική συμφωνία (ΜΟU) με το Consortium κατασκευής του Eurofighter ύψους 29 Δισ.. Δρχ.

Συμφωνίες συνεργασίας (Cooperation agreements) με τους 4 υποψηφίους προμηθευτές για το πρόγραμμα προμήθειας των 250 νέων Αρμάτων Μάχης για τον Ελληνικό Στρατό ύψους 100 Δισ. Δρχ. (ΜΕΤΚΑ-ΕΛΒΟ)

Σε σχέση με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της εφετινής περιόδου, η Διοίκηση του Ομίλου έκανε μία πρώτη πρόβλεψη. Σύμφωνα με αυτή, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Μυτιληναίου θα φθάσει το 2001 τα 215 δισ. δρχ., ενώ τα κέρδη προ φόρων τα 20,15 δισ. δρχ. έναντι 140 δισ. και 13,9 δισ. δρχ. αντίστοιχα για το έτος 2000. Στα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά και η θυγατρική ΕΛΒΟ Α.Ε. η οποία αναμένεται να πραγματοποιήσει τζίρο 46 δισ. δρχ. και κέρδη 1,1 δισ. δρχ., για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια.

Εντυπωσιακή για μία ακόμη φορά προβλέπεται και η πρόοδος των εργασιών της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Ο κύκλος εργασιών προβλέπεται να φτάσει τα 41 δισ. δρχ. έναντι 31 δισ. δρχ. το 2000, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τα 7,8 δισ. δρχ. έναντι 6,1 δισ. δρχ. το 2000.›Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΡΩΒ
  • ΦΡΙΓΟ
  • ΓΕΚΤΕΡΝΑ
  • ΜΥΤΙΛ
  • ΟΛΥΜΠΣχολιασμένα