Γ. Αλογοσκούφης: «Μεγάλος ασθενής» ο δημόσιος τομέας

Ομιλία στο ΣΕΒ
Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2007 19:20
UPD:19:22

Θετικές χαρακτήρισε τις επιδόσεις και τις προοπτικές της πραγματικής οικονομίας ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Αλογοσκούφης μιλώντας στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ, σημειώνοντας όμως πως ο δημόσιος τομέας παραμένει ο «μεγάλος ασθενής».

Ο κ. Αλογοσκούφης τόνισε πως η ανάπτυξη τα τελευταία τριάμισι χρόνια διαμορφώνεται στο 4% κατά μέσο όρο, προσθέτοντας πως το ποσοστό ανεργίας μειώνεται, κεφάλαια εισρέουν στη χώρα και αξιοποιούνται οι επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργούνται.

«Η καλή αυτή πορεία αναμένεται να συνεχισθεί και τα επόμενα χρόνια» υπογράμμισε ο κ. Αλογοσκούφης, αναφερόμενος στην πολιτική που ακολουθήθηκε στην προηγούμενη κυβερνητική θητεία.

Αναφερόμενος στο δημόσιο τομέα τόνισε ότι παρά τις πρωτοβουλίες των τελευταίων χρόνων, παραμένει ο «μεγάλος ασθενής», κάτι που όπως είπε κάνει ακόμη πιο επιτακτική τη δεύτερη φάση της δημοσιονομικής εξυγίανσης «για να αντιμετωπίσουμε τις γενεσιουργές αιτίες του δημόσιου χρέους και να προσαρμοσθούμε στην υποχρέωση για την εξάλειψη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων έως το 2010».

Ο κ. Αλογοσκούφης πρόσθεσε πως εξακολουθούν και υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για τη μείωση της σπατάλης και την εξοικονόμηση πόρων, ώστε και τα ελλείμματα να μειωθούν και το κοινωνικό κράτος να ενισχυθεί. «Προτεραιότητά μας στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι η πλήρης εφαρμογή του νόμου 3429/2005 για τις ΔΕΚΟ και η επέκταση ανάλογων ρυθμίσεων στα νοσοκομεία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ΟΤΑ. Χρειάζεται διαφάνεια, αξιόπιστοι προϋπολογισμοί και αξιόπιστοι ισολογισμοί σε όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και όχι μόνο στην κεντρική κυβέρνηση».

Ο υπουργός Οικονομίας επανέλαβε πως προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ένταση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Αλογοσκούφης τόνισε πως με δεύτερη φάση της δημοσιονομικής εξυγίανσης η κυβέρνηση αποσκοπεί στα ακόλουθα:

• Στην αναμόρφωση της διαδικασίας κατάρτισης και παρουσίασης του Κρατικού Προϋπολογισμού. Στο πλαίσιο αυτό οι ειδικοί λογαριασμοί ενσωματώνονται στον γενικό προϋπολογισμό του κράτους και η διαχείρισή τους γίνεται με βάση τους κανόνες του δημόσιου λογιστικού.

• Στην ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης. Με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα φυσικά πρόσωπα, ώστε το 2009 τα μεσαία εισοδήματα να φορολογούνται με συντελεστή 25% από 30% και 40% που ίσχυε έως σήμερα. Με την απλοποίηση της φορολογίας των ακινήτων, στο πλαίσιο της οποίας προχωρούμε στην ενοποίηση πολλών από τους υφιστάμενους φόρους, στην κατάργηση της φορολογίας γονικών παροχών και κληρονομιών και την απαλλαγή της πρώτης κατοικίας από φόρους.

• Στην περαιτέρω ενίσχυση της ανάπτυξης, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια, με την αποτελεσματική ολοκλήρωση του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και την αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Σημειώνω ότι την επόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου που αφορά την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Έχουμε ενεργοποιήσει τα δεύτερη φάση του επενδυτικού νόμου, που προβλέπει επιχορήγηση σε ποσοστό έως και 60% του ύψους της επένδυσης, ενώ προχωρούμε και σε νέα έργα με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

• Στη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, μετά από ευρύ κοινωνικό και πολιτικό διάλογο, που ξεκινάει μεθαύριο Πέμπτη στη Βουλή, με τη συμμετοχή και των κοινωνικών φορέων. Στην περίπτωση που από τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος προκύψει εξοικονόμηση δημόσιων πόρων για το 2008, αυτή θα οδηγήσει σε μείωση του ελλείμματος πέραν των προβλεπομένων.

• Στην περαιτέρω ενίσχυση του νέου αναπτυξιακού προτύπου. Δίνουμε έμφαση στις δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας και εξωστρέφειας. Οι αποκρατικοποιήσεις, ο επενδυτικός νόμος, η Ψηφιακή Στρατηγική και οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν βασικά εργαλεία ανάπτυξης της οικονομίας.

«Η εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού μας προγράμματος επιτρέπει τη συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης με ταυτόχρονη διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης» κατέληξε ο υπουργός Οικονομίας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα