CPI A.E. - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 4 3 2020

Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 16:51
UPD:23:58

CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΓΕΜΗ: 001788301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1)

 

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της  04ης Μαρτίου 2020.

 

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘'CPI ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΙΑΚΩΝ'' η οποία πραγματοποιήθηκε την 04-03-2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 παρέστησαν αυτοπροσώπως  ή με αντιπρόσωπό τους επτά (7) Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν 6.708.500 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 67,71% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, συνεδρίασε εγκύρως και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στα πλαίσια του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρεία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την Γενική Συνέλευση κατά τη συνεδρίαση αυτή.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης από 1.7.2018 – 30.06.2019, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του  Ορκωτού  Ελεγκτή.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2018-30/06/2019, (απλή – ενοποιημένη) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του  Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/7/2018-30/06/209, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για η χρήση 1/7/2018-30/06/2019, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ' του Ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της εταιρείας για τη χρήση 1/7/2018-30/06/2019 και απαλλάχθηκε ο Ορκωτό Λογιστής από κάθε ευθύνη για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2018-30/06/2019.

ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από:

 

1

ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

2

ΤΣΑΔΗΜΑ ΣΟΦΙΑ  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3

ΠΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4

ZAΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5

ΓΑΒΑΛΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  

6

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

7

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ-ΦΩΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΟΣΧΟΥ

8

ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

9

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

 

Από τα παραπάνω μέλη οι:

 

1

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ-ΦΩΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΟΣΧΟΥ

2

ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

3

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

 

είναι μη εκτελεστικά ανεξάρτητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης

Θέμα 4ο . Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4449/2017 σε συνδυασμό με αυτές του Ν. 3016/2002.

Ορίσθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι εξής:

Α) Σκούρας Κων/νος του Χρήστου- Πρόεδρος (Ανεξάρτητος βάσει του ν. 3016/2002)

Β) Χατζηαντώνης – Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, μέλος (Ανεξάρτητος βάσει του ν. 3016/2002) και

Γ) Καραμανής Αδαμάντιος του Κων/νου μέλος (Ανεξάρτητος βάσει του ν. 3016/2002)

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2019-30.06.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Έγινε εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/7/2019-30/06/2020. Εκλέχθηκε ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Ευστάθιος Καγιούλης του Πέτρου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 13271 και ως αναπληρωματικός ο κ. Παναγιώτης Πάτσης του Βασιλείου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 11921     

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2018-30.06.2019 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2019-30.06.2020.

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/7/2018-30/06/2019 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 1/7/2019-30/06/2020

 ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

Εγκρίθηκε η προκαταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.

Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

 

 

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΣΠΙ

Σχολιασμένα