Με αναπτυξιακή στρατηγική συνεχίζει η A.X.F. και το 2019

Ενισχυμένος κατά 8%, στα 44,6 εκατ. ευρώ, ο κύκλος εργασιών το 2018
Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 15:32
UPD:15:32
athensmetromall.gr

Από την έντυπη έκδοση

Της Σοφίας Εμμανουήλ
semm@naftemporiki.gr

Η ενίσχυση κύκλου εργασιών μέσω επέκτασης του δικτύου καταστημάτων και νέων συνεργασιών, αλλά και η διατήρηση ή και μείωση του παραγωγικού κόστους προκειμένου να βελτιωθεί η κερδοφορία αποτελούν βασικούς πυλώνες στρατηγικής φέτος για την A.X.F., που διακινεί τα ιδιόκτητα σήματα Attrattivo και ALE.

Η παραπάνω στρατηγική υπηρετήθηκε με το άνοιγμα φέτος νέων καταστημάτων σε δημοφιλείς εμπορικές πιάτσες της χώρας, εκτός Αττικής, και ειδικότερα σε Θεσσαλονίκη, Βόλο, Ρέθυμνο και Λάρισα. Δεδομένου ότι η A.X.F αναπτύσσει εδώ και αρκετές δεκαετίες δραστηριότητα στην τοπική αγορά, έχει τοποθετήσει τα εμπορικά της σήματα πανελλαδικά κι ως εκ τούτου οι νέες επενδύσεις στο δίκτυο γίνονται επιλεκτικά σε σημεία όπου αναδύεται εμπορική κινητικότητα σε συνδυασμό και με τις επενδυτικές ευκαιρίες που αναδύονται στο real estate. 

Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια είναι προσηλωμένη στην ενίσχυση του μεριδίου της και μέσω συνεργασιών, όπως με την ισπανική Mango, αλλά και με τα σήματα Gutteridge και Alcott του ιταλικού ομίλου Capri Group SRL. Έτσι οι συνεργασίες και τα νέα σημεία πώλησης (αριθμεί πάνω από 100 καταστήματα εντός και εκτός συνόρων) αναμένεται να συνεισφέρουν στον τζίρο της τρέχουσας χρήσης ώστε να διατηρήσει το θετικό τέμπο των τελευταίων ετών. Στην οικονομική χρήση 2018 σημείωσε άνοδο 8%. 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, η οποία εμφάνισε θετικό αποτέλεσμα μετά από φόρους, ανήλθε σε 44,58 εκατ. ευρώ έναντι 41,267 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Οι υποχρεώσεις παρόλη την αύξηση των πωλήσεων διαμορφώθηκαν σε 35,621 εκατ. ευρώ έναντι 36,304 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 1,88%, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 910.324,36 ευρώ την ίδια περίοδο, στα 29,7 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 11.395 ευρώ από κέρδη 10.734 ευρώ στην προηγούμενη οικονομική χρήση ενισχυμένα σε ποσοστό 6%, ενώ μείωση 8,11% εμφάνισαν τα μικτά κέρδη που ανήλθαν σε 20,312 εκατ. ευρώ από 22,104 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 181.180,03 ευρώ από 167.339,40 ευρώ αντίστοιχα, με τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αυξήθηκαν σε ποσοστό 9,11% και διαμορφώθηκαν σε 15,754 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής της εταιρείας για ίδρυση νέων καταστημάτων. Αυτές οι επενδύσεις το 2018 ανήλθαν σε 842.564,87 ευρώ.  

Τα αποθέματα εμπορευμάτων και αναλωσίμων ανήλθαν στο ποσό των 11,113 εκατ. ευρώ, ενώ επί των αποθεμάτων αυτών έγιναν απομειώσεις αξίας 1,916 εκατ. ευρώ κι έτσι μετά την απομείωση ανήλθαν σε 9,196 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 8,62%. Οι απαιτήσεις από πελάτες διαμορφώθηκαν σε 25,796 εκατ. ευρώ με μείωση 4,27% (η εταιρεία έχει ασφαλίσει τις απαιτήσεις της) και η καθαρή θέση παραμένει σταθερή (17,375.355,22 ευρώ).

Οι παραπάνω επιδόσεις ικανοποιούν τη διοίκηση της εταιρείας κυρίως διότι επιτεύχθηκαν σε ένα περιβάλλον όπου το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών είναι περιορισμένο, σε συνέχεια των μέτρων των προηγούμενων ετών για την αντιμετώπιση της κρίσης και παρά την αύξηση του λειτουργικού κόστους λόγω της αύξησης της άμεσης και έμμεσης φορολογίας, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς στη χρηματοδότηση καταναλωτών και επιχειρήσεων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα