Ανάπτυξη και τιμές ακινήτων κρίνουν τα stress tests

Στο «μικροσκόπιο» των τραπεζών η μεθοδολογία
Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019 07:14
UPD:07:18

Από την έντυπη έκδοση

Τα σενάρια για την οικονομία αναμένουν οι ελληνικές τράπεζες προκειμένου να δουν πού θα κινηθεί το επικείμενο stress test που θα διενεργηθεί το 2020 με στοιχεία του 2019.

Σύμφωνα με έγκυρες τραπεζικές πηγές, εκ νέου μεγάλη σημασία θα δοθεί στα σενάρια που θα καταρτίσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σε συνεργασία με την ΕΚΤ και τις λοιπές αρμόδιες αρχές, όπως η Κομισιόν, για τη μακροοικονομική κατάσταση της χώρας στο τέλος του 2019.

Μετά την ανακοίνωση της μεθοδολογίας και την αξιολόγησή της από τις ελληνικές τράπεζες, οι μακροοικονομικές αναλύσεις στο adverse scenario εμφανίζονται πολύ σημαντικές για τη χώρα μας, κυρίως για δύο λόγους:

1. Οι τιμές των ακινήτων βρίσκονται σε ανάκαμψη, ενώ προέρχονται από μια υποχώρηση της τάξης του 60%. Έτσι στο adverse scenario οι αρχές δεν μπορούν να οδηγηθούν σε ακραία επίπεδα σε ό,τι αφορά τις τιμές των ακινήτων, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος των ενεργητικών των τραπεζών.

2. H Ελλάδα βρίσκεται σε ανάπτυξη, παρά την επιβράδυνση που καταγράφεται σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης, και εκτιμάται πως το adverse scenario δεν μπορεί να καθηλώσει τους ρυθμούς της οικονομίας σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Μακροοικονομικό σενάριο 

Οι τραπεζίτες ελπίζουν το μακροοικονομικό σενάριο να ανακοινωθεί στις αρχές του έτους και να μην επαναληφθεί ό,τι έγινε στο stress test του 2018, όπου οι παραδοχές έγιναν γνωστές λίγο πριν λήξει η άσκηση. Και για μεν την Ελλάδα τα στοιχεία για την οικονομία σε επίπεδο σεναρίων έγιναν γνωστά τον Μάιο, καθώς η χώρα βρισκόταν σε πρόγραμμα μέχρι τον Αύγουστο, για δε τις υπόλοιπες χώρες τα στοιχεία έγιναν γνωστά τον Νοέμβριο, ενώ η άσκηση έληγε στο τέλος του έτους.

Γνωστή έγινε, λοιπόν, από την EBA η τελική μεθοδολογία και τα σχέδια της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε ολόκληρη την Ε.Ε. το 2020, μαζί με τα βασικά ορόσημα της άσκησης.

Η μεθοδολογία και τα πρότυπα καλύπτουν όλα τα σχετικά επίπεδα κινδύνου που αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και ενσωματώνουν τα σχόλια που ελήφθησαν κατά τη συζήτηση με τις τράπεζες το καλοκαίρι του 2019. Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2020 και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020.
Το Συμβούλιο Εποπτικών Αρχών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) συμφώνησε σχετικά με τη δημοσίευση του πακέτου ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για ολόκληρη την Ε.Ε. το 2020, το οποίο περιλαμβάνει τη μεθοδολογία, τα πρότυπα και τον οδηγό των προτύπων αυτών.

Η άσκηση επικεντρώνεται πρωτίστως στην εκτίμηση των επιπτώσεων των οδηγιών κινδύνου στη φερεγγυότητα των τραπεζών.
Οι τράπεζες καλούνται να υπογραμμίσουν ένα κοινό σύνολο κινδύνων (πιστωτικού κινδύνου - συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων, κινδύνου αγοράς και πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου και λειτουργικού κινδύνου -συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου συμπεριφοράς).

Επιπλέον, ζητείται από τις τράπεζες να προβάλουν την επίδραση των σεναρίων στο καθαρό εισόδημα από τόκους και να τονίσουν τα επιτόκια και τα κεφάλαια που δεν καλύπτονται από άλλους τύπους κινδύνου.

Αναβολή τιτλοποιήσεων

Όπως σημειώνουν τραπεζικοί παράγοντες, σε ό,τι αφορά τα κεφάλαια στο adverse σενάριο, η άσκηση δεν ζητά προκαθορισμένο δείκτη, όπως συνέβη στην άσκηση του 2018, ενώ τα πιστωτικά ιδρύματα θεωρούν πως θα ισχύσει ατύπως ό,τι και το 2018, δηλαδή το 5,5% σε επίπεδο δείκτη.

Το στοιχείο αυτό έχει οδηγήσει τις τράπεζες να αναβάλουν τις τιτλοποιήσεις τους για την ερχόμενη χρονιά, θεωρώντας πιο σημαντική την ύπαρξη κεφαλαίων από τη διαγραφή NPEs.

Για το σκοπό της άσκησης δεν ορίζονται ποσοστά ή όρια κινδύνου, κάτι άλλωστε που ίσχυε και το 2018.

Έτσι, λοιπόν, οι τραπεζίτες θεωρούν πως σωστά αποφάσισαν να οδηγήσουν στο 2020 τις τιτλοποιήσεις, λόγω της στατικότητας του ισολογισμού που ισχύει με ημερομηνία 31.12.2019.

Τα καινούργια NPEs που δημιουργήθηκαν από τον Απρίλιο του 2019 ως τον Δεκέμβριο του 2019 θα αντιμετωπιστούν με βάση τη νέα νομολογία και τις νέες προβλέψεις (για την Ελλάδα το ποσοστό είναι εξαιρετικά μικρό).

Οι τράπεζες που μετέχουν κατέχουν ενεργητικά υψηλότερα των 30 δισ. ευρώ. Επομένως στη χώρα μας εξακολουθούν να μετέχουν στο τεστ οι 4 συστημικές τράπεζες.

Στόχος της ανάλυσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο Ε.Ε. είναι να εκτιμηθεί η ανθεκτικότητα των τραπεζών της Ε.Ε. σε μια κοινή σειρά δυσμενών οικονομικών εξελίξεων, προκειμένου να προσδιοριστούν οι δυνητικοί κίνδυνοι, να εξελιχθούν οι εποπτικές αποφάσεις και να αυξηθεί η πειθαρχία της αγοράς. 

Τα ορόσημα της άσκησης
Τα βασικά ορόσημα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε ολόκληρη την Ε.Ε. το 2020 έχουν ως εξής:
* Έναρξη της άσκησης στα τέλη Ιανουαρίου 2020.
* Πρώτη υποβολή αποτελεσμάτων στην EBA στις αρχές Απριλίου του 2020.
* Δεύτερη υποβολή στην EBA στα μέσα Μαΐου του 2020.
* Τελική υποβολή στην ΕΒΑ στα μέσα Ιουλίου 2020.
* Δημοσίευση των αποτελεσμάτων έως το τέλος Ιουλίου 2020.

Ε. Σακ.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα