FinQuest by Alpha Bank: Στηρίζει εκείνους που δημιουργούν το μέλλον του τραπεζικού κλάδου

Sponsored Content
Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 10:09

Σε μια χρονική συγκυρία που η Ελλάδα προσπαθεί να αναδείξει κάθε συγκριτικό της πλεονέκτημα και να το μεταφράσει σε οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η τεχνολογία φαίνεται πως έχει να προσφέρει πολλές απαντήσεις. Νέοι τεχνολογικοί κλάδοι, όπως αυτός της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Financial Technology-Fintech), δείχνουν πως έχουν τη δυναμική και οικονομική ανάπτυξη να δημιουργήσουν και να φέρουν τόνωση της απασχόλησης.

Η ανάπτυξη των Fintech εταιρειών στην Ελλάδα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ έως και κατά 0,6% υπό την προϋπόθεση η αξία συναλλαγών μέσω Fintech υπηρεσιών να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η δε συνεισφορά στο ΑΕΠ θα μπορούσε δυνητικά να φτάσει ακόμη και το 1,8% σε περίπτωση που η Ελλάδα καταφέρει να εξελιχθεί σε έναν περιφερειακό πόλο καινοτομίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, το οικοσύστημα του Fintech στην Ελλάδα θα μπορούσε να υποστηρίξει 2.000 άμεσες και 3.000 έμμεσες νέες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με μελέτη του ELTRUN.

Την προσπάθεια της χώρας να αξιοποιήσει ένα από τα πιο ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει, το ανθρώπινο κεφάλαιο, στηρίζει συστηματικά η Alpha Bank. Θέλοντας να υποστηρίξει έμπρακτα κάθε καινοτόμα ιδέα που μπορεί να ενισχύει το εθνικό οικονομικό και κοινωνικό αποτέλεσμα, η Τράπεζα διοργανώνει ένα νέο διαγωνισμό ψηφιακής καινοτομίας, το FinQuest.

Σε τι διαφέρει από άλλους ανάλογους διαγωνισμούς; Τα στοιχεία που τον διαφοροποιούν είναι, πρώτον, η πρόσβαση σε παραγωγικά APIs της Alpha Bank, δεύτερον, η προοπτική της υιοθέτησης κάποιας εκ των ιδεών ή εφαρμογών που θα διακριθούν από την ίδια την Τράπεζα και, τρίτον και εξίσου σημαντικό, η διεθνής του εμβέλεια.

Ο διαγωνισμός αναζητά καινοτόμες ιδέες και προτάσεις για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της νέας εποχής. Αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλα τα καινοτόμα και δημιουργικά μυαλά της χώρας να σχεδιάσουν το ψηφιακό μέλλον του χρηματοπιστωτικού τομέα, με τη συνδρομή των νέων τεχνολογιών και τη βοήθεια της Τράπεζας. Το FinQuest by Alpha Bank βασίζεται σε μια πραγματική πρόκληση (Quest) του τραπεζικού τομέα, την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν ομάδες ή startup/Fintech εταιρείες που συνδυάζουν ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και εμπειριών.

Ο 1ος ετήσιος διαγωνισμός FinQuest, ο οποίος είναι ανοιχτός και σε ιδέες και προτάσεις από το εξωτερικό, θα διαρκέσει συνολικά τρεις μήνες. Επόμενη φάση, μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής συμμετοχής και την αξιολόγηση όλων των συμμετοχών, είναι ο Επιταχυντής (Accelerator). Σε αυτό το στάδιο, διάρκειας 6 εβδομάδων, οι ομάδες που προκρίθηκαν θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εξειδικευμένα σεμινάρια, έχοντας πρόσβαση σε παραγωγικά APIs της Alpha Bank, και να λάβουν καθοδήγηση (mentoring) από έμπειρα στελέχη της τράπεζας και επαγγελματίες του χώρου της καινοτομίας. Στόχος είναι να καταστήσουν τις ιδέες τους περισσότερο ώριμες και εφαρμόσιμες στα πραγματικά δεδομένα του τραπεζικού τομέα. Μάλιστα, καινοτομώντας ακόμη περισσότερο, η Τράπεζα θα εξετάσει την προοπτική υιοθέτησης κάποιας από τις λύσεις ή τις εφαρμογές, που θα διακριθούν στον διαγωνισμό.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή, αποτελούμενη από στελέχη της Alpha Bank και επενδυτικών ή συμβουλευτικών εταιρειών με εμπειρία σε θέματα καινοτομίας, τεχνολογίας και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, καθώς και από εκπροσώπους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και διακεκριμένους επαγγελματίες startups και Fintech εταιρειών. Στο τέλος Νοεμβρίου, οι τελικές προτάσεις των ομάδων θα παρουσιασθούν σε ανοιχτή εκδήλωση, στην οποία και θα αναδειχθούν οι τρεις καλύτερες.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.finquest.gr.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα