Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018 16:18
UPD:23:58

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών από υπόχρεα πρόσωπα», ο κ. Βάιος Καραντίνος, Chief Operating Officer - PLAY Games, προέβη στις 13.09.2018 σε αγορά 3.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 27.412,51 ευρώ.

 

Αθήνα 17.09.2018

ΟΠΑΠ Α.Ε.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΟΠΑΠ

Σχολιασμένα