ΥΠAN: Ενίσχυση περιβαλλοντικών σχεδίων

Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2006 12:51

Την απόφαση ένταξης 36 επιχειρήσεων στον Γ’ Κύκλο της Δράσης 2.9.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» με τίτλο «Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Σχεδίων» υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ύστερα από προτάσεις του υφυπουργού Ανάπτυξης Τάσσου Νεράντζη και του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας Σπύρου Παπαδόπουλου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων είναι 4.431.271 ευρώ και το ύψος της δημόσιας δαπάνης είναι 55%. Σημειώνεται ότι στον προηγούμενο κύκλο της Δράσης 2.9.2 είχαν ενταχθεί 37 επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 4.565.906,5 ευρώ.

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων για την εισαγωγή και πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS (Κανονισμός(ΕΚ) 761/2001, όπως εκάστοτε ισχύει) και η απόκτηση Οικολογικού Σήματος προϊόντων (Κανονισμός(ΕΚ) 1980/2000, όπως εκάστοτε ισχύει) καθώς επίσης και την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού που τεκμηριωμένα συμβάλλει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης

Στόχος του συστήματος EMAS (Κανονισμός (ΕΚ) 761/2001) είναι, αφενός, η αναγνώριση των επιχειρήσεων που υιοθετούν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος και βελτιώνουν συνεχώς την περιβαλλοντική τους πρακτική και αφετέρου, η γνωστοποίηση της προόδου των επιχειρήσεων αυτών στο ευρύτερο κοινό.

Το Οικολογικό Σήμα (Ecolabel) αποδίδεται σε προϊόντα αλλά και υπηρεσίες που πληρούν καθορισμένες προδιαγραφές (οικολογικά κριτήρια) ώστε να μην υποβαθμίζουν το περιβάλλον, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1980/2000.

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται ανά Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης είναι:

Α/Α ΕΦΔ Επωνυμία Επιχείρησης

1 ΕΛΑΝΕΤ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΤΕΜ Α.Ε.

2 ΕΛΑΝΕΤ ΒΕΧΡΩ Α.Ε.

3 ΕΛΑΝΕΤ ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.

4 ΕΛΑΝΕΤ GRECO-LACK Α.Ε.

5 ΕΛΑΝΕΤ Γ. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ

6 ΕΛΑΝΕΤ ΑΝΑΜΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.

7 ΕΛΑΝΕΤ Κ. ΔΑΛΛΙΔΗΣ MABEL Α.Ε.» ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ

8 ΕΛΑΝΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤAΣKEYEΣ Α.Ε.

9 ΕΛΑΝΕΤ ΑΦΟΙ ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ ΑΕ.

10 ΕΛΑΝΕΤ Σ&Α ΔΟΥΚΕΡΗ & ΣΙΑ ΟΕ. ΒΠΑ «Η ΕΝΩΣΗ» ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΕΡΗ

11 ΕΛΑΝΕΤ ΚΕΜΟ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡ. ΕΠΕ

12 ΕΛΑΝΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΙΒΕΧΡΩΜ - ΔΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.

13 ΕΛΑΝΕΤ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

14 ΕΛΑΝΕΤ ΠΛΑΝΑΤΕΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α.Ε.

15 ΕΛΑΝΕΤ Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

16 ΕΛΑΝΕΤ VERNILAC Α.Ε.

17 ΔΕΠΑ ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΕΦΑ ΑΤΕΒΕ

18 ΔΕΠΑ ΑΤΕΒΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΦΩΝ ΛΕΦΑ

19 ΔΕ ΠΑ ΒΙΟΤΑΛ ΑΒΕΕ

20 ΔΕΠΑ STAR ΒΕΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΕ

21 ΔΕΠΑ ΒΑΣ. & ΑΙΚ. ΚΟΤΤ ΑΡΙΔΗ ΟΕ.

22 ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΘ ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.

23 ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΘ ΑΛΦΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ

24 ΑΕΔΕΠ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΒΑΥ Α.Ε.

25 ΑΕΔΕΠ TERRA ΑΒΕΕ

26 ΑΕΔΕΠ ΑΛ. ΡΑΠΤΗΣ Α.Ε.

27 ΑΕΔΕΠ ΤΣΙΤΣΙΒΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

28 ΑΕΔΕΠ COSMOBAΤ ΑΒΕΕ

29 ΑΕΔΕΠ Α. ΝΤΑΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.

30 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ CACTUS BEACH Α.Ε.

31 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΥΙΟΙ Λ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΟΕ.

32 ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ ΦΑΙΑΞ ΑΕΤΑ

33 ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ BASF AGRO ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

34 ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ ΑΦΟΙ Δ. ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΙΟΥ Α.Ε. - ΚRIORIGI BEACH HOTEL

35 ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

36 ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ ΝΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - THESSALONIKI TEXTILES S.A.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα