Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΑΔΜΗΕ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΔΕΗ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΑΝΕΜΟΣ