Τηλέτυπος: Μόνο τα 10 εκατ. ευρώ αφορούν αύξηση δανεισμού

Διευκρίνηση για το ομολογιακό δάνειο ύψους 98 εκατ. ευρώ
Δευτέρα, 07 Ιανουαρίου 2013 16:04
UPD:16:04

A- A A+

Στα 10 εκατ. ευρώ περιορίζεται η αύξηση του δανεισμού της Τηλέτυπος, από το κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 98 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με διευκρίνιση στην οποία προχώρησε σήμερα η εισηγμένη εταιρεία.

Σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επισημαίνει ότι εκ των 98 εκατ. ευρώ μόνο τα 10 εκατ. ευρώ αφορούν αύξηση του δανεισμού, τα υπόλοιπα 88 εκατ. ευρώ αφορούν αναχρηματοδότηση του προϋφιστάμενου ισόποσου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι μετά την παρακράτηση των προμηθειών, με το εκταμιευθέν ποσό ύψους 8,5 εκατ. ευρώ εξοφλούνται ληξιπρόθεσμες οφειλές της εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. Για το δάνειο παρασχέθηκαν εξασφαλίσεις επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας η αξία των οποίων υπερβαίνει το ύψος των 140 εκατ. ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς