ΕΑΔ: Με την ένωση 14 φορέων ιδρύεται Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου και Λογοδοσίας

Τετάρτη, 07 Απριλίου 2021 15:40
UPD:15:50
A- A A+

Ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της διαφθοράς, οι δημόσιοι φορείς ελέγχου και επιβολής του νόμου, με την ίδρυση του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας (ΕΣΟΕΛ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με το ν. 4622/2019 περί «Επιτελικού Κράτους», εισήγαγε έναν θεσμό με αποστολή την ενίσχυση του συντονισμού και τη διαδραστική επικοινωνία μεταξύ των δημόσιων ελεγκτικών φορέων. 

Το εν λόγω όργανο αποτελείται από τους επικεφαλής δεκατεσσάρων (14) φορέων και υπηρεσιών επιθεώρησης-ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς ο οποίοι είναι οι εξής:

α) Εθνική Αρχή Διαφάνειας,

β) Οικονομική Αστυνομία,

γ) Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας,

δ) Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του ΓΕΕΘΑ,

ε) Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του ΥΠΕΘΑ,

στ) Διεύθυνση Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών,

ζ) οι Διευθύνσεις Εσωτερικού Ελέγχου και

η) Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ,

θ) το ΣΔΟΕ,

ι) η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών,

ια) η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών,

ιβ) η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του ΕΟΠΥΥ,

ιγ) η Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η

ιδ) Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΔΙΔΗΕ) της ΕΛ.ΑΣ.  

Οι βασικοί στόχοι του ΕΣΟΕΛ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι η αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ των μελών του, η δομημένη ανταλλαγή τεχνογνωσία και καλών πρακτικών, καθώς και η ανάληψη κοινών δράσεων και αποστολών.

Η ΕΑΔ προχώρησε στη δημιουργία ενός ψηφιακού χώρου διαβαθμισμένης πρόσβασης (Μicrosite) στο ενδοδίκτυό της για όλα τα μέλη του ΕΣΟΕΛ. Ο χώρος αυτός επιτρέπει στα μέλη του ΕΣΟΕΛ να επικοινωνούν, να ενημερώνονται από τους συναδέλφους τους και να ανταλλάζουν απόψεις σχετικά με τις ελεγκτικές διαδικασίες και πρότυπα, τις διεθνείς εξελίξεις και να συντονίζουν τις δράσεις όλων των επιμέρους ομάδων εργασίας. 

Τα μέλη του ΕΣΟΕΛ είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την οργανωτική και επιχειρησιακή τους διάρθρωση και στόχους, να αναλύσουν εμβληματικές υποθέσεις, ενώ συγκροτήθηκαν και τέσσερις εξειδικευμένες ομάδες εργασίας για την εκπόνηση πρακτικών εργαλείων που θα συμβάλουν στην προτυποποίηση και τον εκσυγχρονισμό των ελεγκτικών διαδικασιών και μεθοδολογιών.

Οι θεματικές οι οποίες επελέγησαν με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου περιελάμβαναν τους Ελέγχους Απόδοσης (Performance Audit), τη Διαδικασία Καταλογισμού, τη Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων και τις Τεχνικές Διενέργειας Συνεντεύξεων.

«Ενισχύουμε το συντονισμό. Αθροίζουμε δυνάμεις. Βελτιώνουμε το αντίκτυπο της δράσης μας. Ενισχύουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημόσιους φορείς ελέγχου και επιβολής του νόμου», σημειώνει η ΕΑΔ. 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή