Νέα Κεντρική Επιτροπή εκλέγει το 19ο συνέδριο του ΚΚ Κίνας

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017 13:30
UPD:13:33
REUTERS/Tyrone Siu

Το 19ο Εθνικό Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας θα εκλέξει τη νέα Κεντρική Επιτροπή πριν την ολοκλήρωση, την Τρίτη, των εργασιών του.

Το Εθνικό Συνέδριο και η Κεντρική Επιτροπή που εκλέγει αντιπροσωπεύουν το ύπατο όργανο του Κόμματος, σύμφωνα το καταστατικό του.

Όταν δεν γίνεται σύνοδος του Εθνικού Συνεδρίου, η Κεντρική Επιτροπή εφαρμόζει τα ψηφίσματά του, κατευθύνει το συνολικό έργο του Κόμματος και το εκπροσωπεί στις εξωτερικές του σχέσεις.

Η Κεντρική Επιτροπή έχει πενταετή θητεία, ενώ η ολομέλειά της συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Το καταστατικό του κόμματος προβλέπει ότι τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει να είναι μέλη του Κόμματος για τουλάχιστον μία πενταετία. Σύμφωνα με το καταστατικό, η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, ενώ ο αριθμός των μελών καθορίζεται από το Εθνικό Συνέδριο.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή