Πολιτική
Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2002 15:49

Απλουστεύεται η διαδικασία θεώρησης των βιβλιαρίων ΟΓΑ

Καταργείται η υποχρέωση θεώρησης των βιβλιαρίων υγείας για την πλειονότητα των συνταξιούχων του ΟΓΑ, με απόφαση του διοικητή του Οργανισμού, Γιώργου Μουτσόπουλου.

Το μέτρο αφορά 850.000 συνταξιούχους γήρατος, ανασφάλιστους υπερήλικες και συνταξιούχους αναπηρίας, τα βιβλιάρια των οποίων θα ισχύουν εφόρου ζωής.

Ταυτόχρονα με την ίδια απόφαση, καταργούνται οι προθεσμίες θεώρησης των βιβλιαρίων υγείας για τις εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:

- Εγγεγραμμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης, εφόσον δεν οφείλουν εισφορές σύνταξης και ασθένειας.

- Συνταξιούχοι με προσωρινή αναπηρία.

- Συνταξιούχοι χηρείας και ορφανείας.

- Προστατευόμενα μέλη όλων των ανωτέρω κατηγοριών.

Η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των κατηγοριών αυτών θα γίνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο προσκομίζονται τα βιβλιάρια στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΟΓΑ για θεώρηση.