Πολιτική
Δευτέρα, 07 Δεκεμβρίου 2020 16:13

Νομοσχέδια και άλλες επικείμενες δράσεις επί τάπητος στο υπουργικό συμβούλιο

Μια σειρά από νομοσχέδια, πρωτοβουλίες και σχέδια δράσης συζητήθηκαν τη Δευτέρα στο υπουργικό συμβούλιο, που συνεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μια σειρά από νομοσχέδια, πρωτοβουλίες και σχέδια δράσης συζητήθηκαν τη Δευτέρα στο υπουργικό συμβούλιο, που συνεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «παρά το γεγονός ότι βλέπουμε κάποιες ενθαρρυντικές ενδείξεις ως προς την αποκλιμάκωση των κρουσμάτων, οφείλουμε να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί για να αποφύγουμε την αναζωπύρωση της επιδημίας και να δώσουμε μία ανάσα στα νοσοκομεία μας και στους μαχητές της πρώτης γραμμής».

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε τρεις, σημαντικές όπως είπε, μεταρρυθμίσεις, που αφορούν στο νέο πλαίσιο για τις πρότυπες προτάσεις έργων, στο τελικό σχέδιο αναπτυξιακής μετάβασης των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, καθώς και στην Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας, «ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο θωρακίζει ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες».

Πιο αναλυτικά, υπό συζήτηησ τέθηκαν:

1. Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, παρουσίασε νομοσχέδιο για τις «Πρότυπες Προτάσεις» έργων («Προτάσεις Καινοτομίας»).

Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της ευελιξίας του ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση  έργων υποδομής που υπερβαίνουν τα 200.000.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), παρουσιάζουν χαρακτηριστικά καινοτομίας, προάγουν την περιφερειακή ανάπτυξη, συμβάλλουν στην εθνική οικονομία και πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω συμβάσεων έργων, συμβάσεων παραχώρησης και ΣΔΙΤ. 

Ειδικότερα, όπως εξήγησε, οι στόχοι του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι:

Α) Η ανάδειξη καινοτόμων ιδεών, μέσω της υιοθέτησης νέας –πρόσθετης- διαδικασίας σχεδιασμού και προετοιμασίας νέων έργων σε τομείς προτεραιότητας του Δημοσίου, παράλληλα με τις υπάρχουσες διαδικασίες του Δημοσίου.

Β) Η επιτάχυνση της ωρίμανσης των έργων με «διπλασιασμό» της δυναμικότητας του υφιστάμενου συστήματος, αφού θα υπάρχει συνέργεια της δημόσιας διοίκησης με τον ιδιωτικό τομέα.

Γ) Η αυξημένη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα παράλληλα με τη δημόσια διοίκηση στην σύλληψη ιδέας, την ανάλυση, την προκαταρκτική αξιολόγηση, την προετοιμασία αρχικών μελετών και προϋπολογισμών και, ιδίως, στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και ευελιξίας του στην ωρίμανση έργων υποδομής με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Δ) Η μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ιδιωτικό τομέα  στη δημόσια διοίκηση.

2. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, παρουσίασε τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.

Το Σχέδιο Νόμου στοχεύει στην ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας της ελληνικής Δικαιοσύνης, μέσω της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού της διοικητικής υποστήριξης από το Σώμα των δικαστικών υπαλλήλων. Για το σκοπό αυτό ανασχεδιάζεται η  λειτουργία του Σώματος με τη σύνταξη νέου Κώδικα.

Ειδικότερα, όπως είπε, με το Σχέδιο Νόμου: Διασφαλίζεται η θεσμική ιδιότητα των δικαστικών υπαλλήλων ως αρωγών της Δικαιοσύνης και επιλύεται οριστικά το ζήτημα της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων στα δικαστήρια με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Θεσπίζονται αντικειμενικοί κανόνες αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων. Εισάγεται σύγχρονο, διαφανές σύστημα υπηρεσιακής προαγωγής των δικαστικών υπαλλήλων με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, ενώ καθιερώνεται για πρώτη φορά η μοριοδότησή τους από τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης. Συστήνονται δύο νέοι αυτοτελείς κλάδοι εξειδικευμένων Δικαστικών Υπαλλήλων, οι οποίοι θα συνεπικουρούν τους δικαστικούς λειτουργούς στο δικαιοδοτικό τους έργο. Θεσπίζεται ο Κλάδος ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου, ο οποίος καλύπτει την ανάγκη υποστήριξης των δικαστικών λειτουργών (νομοθετική, νομολογιακή και βιβλιογραφική τεκμηρίωση). Θεσπίζεται, επίσης,  ο Κλάδος ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων για την επικοινωνία και τη διαχείριση της πληροφορίας από και προς τη Δικαιοσύνη, την ανασκευή ανακριβών δημοσιευμάτων, την ενημέρωση του κοινού και τη συμμετοχή, όταν ενδείκνυται, των δικαστηρίων στον δημόσιο λόγο.

3. Ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, παρουσίασε το νομοσχέδιο «Οργανισμοί Προώθησης και Διαχείρισης Προορισμών, σύσταση Οργανισμού Αξιοποίησης Ιαματικών Πόρων και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας και κατάλληλων κινήτρων σε γεωγραφικό ή θεματικό επίπεδο μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα ώστε να διασφαλίζεται η στρατηγική συνέχεια στην προώθηση των τουριστικών προϊόντων και την διασφάλιση της ποιότητας. Περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν την στήριξη επενδυτικών σχεδίων και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

4. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, παρουσίασε το τελικό σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης.

Το αντικείμενο του masterplan της απολιγνιτοποίησης είναι η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου οδικού χάρτη για την Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, σε συνέχεια της απόφασης της κυβέρνησης για παύση της λειτουργίας όλων των εν λειτουργία λιγνιτικών μονάδων έως το 2023 (και της Πτολεμαΐδας V ως λιγνιτικής μονάδας έως το 2028), στο πλαίσιο των εθνικών κι ευρωπαϊκών πολιτικών για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και τη μετάβαση σε μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Το Σχέδιο εδράζεται σε πέντε πυλώνες ανάπτυξης: Καθαρή ενέργεια. Βιομηχανία, βιοτεχνία και εμπόριο. Έξυπνη αγροτική παραγωγή. Βιώσιμος τουρισμός. Τεχνολογία και εκπαίδευση.

Προτεραιότητα του σχεδίου είναι η προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων στις λιγνιτικές περιοχές και η δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας που θα υπερκαλύψουν αυτές που θα χαθούν λόγω της απολιγνιτοποίησης. Το σχέδιο θέτει τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός παραγωγικού μοντέλου που δεν θα εξαρτάται μόνο από την ενέργεια, αλλά και από τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, τον εναλλακτικό τουρισμό και τη βιολογική γεωργία. Βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτών είναι η χρηματοδότηση ύψους 5 δισ. ευρώ από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους που θα διοχετευθεί στις λιγνιτικές περιοχές έως το 2027. 
Στόχος του masterplan είναι η μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, που επί δεκαετίες είχαν υπέρμετρη εξάρτηση από τη λιγνιτική δραστηριότητα της ΔΕΗ (και τις συναφείς δραστηριότητες), σε ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο, με ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων με πράσινο και καινοτόμο πρόσημο και ενίσχυση της απασχόλησης. Σύμφωνα με τον ΥΠΕΝ, η κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων το 2013 κατέστησε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη έντονα ζημιογόνα, ενώ η αύξηση των τιμών των δικαιωμάτων ρύπων το 2018, από 5 ευρώ/τόνο στα 30ευρώ/τόνο εκτίναξε το κόστος παραγωγής στα 90 ευρώ/Mεγαβατώρα από 50 ευρώ/Mεγαβατώρα. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τη μείωση των τιμών φυσικού αερίου και της ζήτησης ενέργειας λόγω της οικονομικής κρίσης, συρρίκνωσε την παραγωγή, με πρώτες συνέπειες την αύξηση της ανεργίας και την αδυναμία αδιάλειπτης τροφοδοσίας των τηλεθερμάνσεων.

5. Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσίασε τη νέα Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2020-2025.

Στόχο έχει να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις και συστηματοποιείται σε πέντε  στρατηγικούς πυλώνες παρέμβασης που αναλύονται  σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς καλές πρακτικές:

-Σε λειτουργικό σύστημα διακυβέρνησης.

-Στη θωράκιση κρίσιμων υποδομών, ασφάλεια και νέες τεχνολογίες.

- Στη βελτιστοποίηση διαχείρισης περιστατικών, καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και προστασία της ιδιωτικότητας.

- Στο σύγχρονο επενδυτικό περιβάλλον με έμφαση στην προαγωγή της Έρευνας και Ανάπτυξης.

- Στην ανάπτυξη ικανοτήτων, στην προαγωγή της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Οι στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται σε ένα λεπτομερές πλαίσιο δράσεων με 15 ειδικούς στόχους και πάνω από 50 δραστηριότητες με καθορισμένες εκροές και παραδοτέα, δείκτες και χρονοδιαγράμματα, μεταξύ των οποίων: Παρεμβάσεις για την κυβερνοασφάλεια φορέων του Δημοσίου. Πλαίσιο προαγωγής αριστείας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Σχεδιασμός αποτίμησης κινδύνου. Ενδυνάμωση συνεργασιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μέτρα για τις προκλήσεις των νέων τεχνολογιών. Ενισχυμένες απαιτήσεις ασφαλείας. Συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών.  Ενδυναμωμένες συνεργασίες σε επιχειρησιακό επίπεδο. Κίνητρα για επενδύσεις σε ασφαλή συστήματα. Ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάπτυξης ικανοτήτων και ευαισθητοποίησης.

6. Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, κι ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, παρουσίασαν τη σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Εποπτείας για την περιστολή του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.). Η Επιτροπή θα χαράσσει ενιαία την εθνική στρατηγική και θα παρέχει κατευθύνσεις στις συναρμόδιες Αρχές για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), δηλαδή καύσιμα και λοιπά ενεργειακά, αλκοολούχα, καπνικά προϊόντα, αλλά και προϊόντων φόρου κατανάλωσης (Φ.Κ.), καφέ, υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου, ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα καπνού. Υπό την εποπτεία της Επιτροπής τίθεται το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.). και η υλοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών υγρών καυσίμων και υγραερίων.

7. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, παρουσίασε πρόταση για τροποποίηση της Πράξης υπουργικού συμβουλίου ως προς τη συγκρότηση της Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή.

Συγκεκριμένα, η τροποποίηση αφορά τα εξής σημεία:

- Προσθήκη των Περιφερειών Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου στο αντικείμενο της Επιτροπής, εξαιτίας της ευαισθησίας των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης στην κλιματική αλλαγή και της ανάγκης ενίσχυσής τους για την ενεργειακή μετάβαση, καθώς διαμορφώνεται το κανονιστικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 και η λειτουργία του νέου Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. Για τον ίδιο λόγο, προτείνεται η προσθήκη του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως μέλους της Κυβερνητικής Επιτροπής.

- Προσθήκη των «Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.Δ.Ι.Μ.)» ως ειδικότερων σχεδίων του Σ.Δ.Α.Μ. για τις αντίστοιχες περιοχές α) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, β) του Δήμου Μεγαλόπολης και γ) των Νήσων Αιγαίου και Κρήτης.

- Προσθήκη του γενικού γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής και του γενικού γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως μελών της Συντονιστικής Επιτροπής, που έχει ως σκοπό την κατάρτιση και υλοποίηση του Σ.Δ.Α.Μ. και των Ε.Σ.Δ.Ι.Μ. (εκτελεστικό σκέλος της Κυβερνητικής Επιτροπής).

- Προσθήκη στο αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της εν λόγω Συντονιστικής Επιτροπής της κατάρτισης και υλοποίησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης», των άλλων Επιχειρησιακών Σχεδίων και των πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση του Σ.Δ.Α.Μ.