ΟΓΑ: Δεν καλύπτονται αθεώρητες συνταγές φαρμάκων άνω των 150€

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 14:14

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 3846/2010 οι οποίες ισχύουν από 11 Μαΐου 2010 (ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) συνταγές φαρμάκων ασφαλισμένων ασφαλιστικών οργανισμών, η αξία των οποίων ξεπερνά τα 150 ευρώ, δεν εκτελούνται από τον φαρμακοποιό, εφόσον δεν είναι θεωρημένες από το αρμόδιο όργανο του Φορέα.

Συνταγές που δεν έχουν θεώρηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στερούν το δικαίωμα είσπραξης της αξίας τους από τον ασφαλιστικό οργανισμό.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα