ΕΥΔΑΠ: Παντελώς αβάσιμη η αγωγή του δήμου Μαραθώνα

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010 11:53

Παντελώς αβάσιμη χαρακτηρίζει η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ την αγωγή του δήμου Μαραθώνα σε βάρος της για τη μη καταβολή του δήθεν -όπως αναφέρει- νόμιμα προβλεπόμενου δικαιώματος προς το δήμο για υδροληψία από τη λίμνη του Μαραθώνα.

Η ασκηθείσα αγωγή εκ μέρους του δήμου Μαραθώνα είναι παντελώς νόμω και ουσία αβάσιμος, υπογραμμίζει η ΕΥΠΑΠ και σημειώνει πως ο μεγαλύτερος οφειλέτης της (σύμφωνα με την εταιρεία, οφείλει 14.000.000 ευρώ, τίμημα που αντιστοιχεί στην αξία του παρεχόμενου από την ΕΥΔΑΠ επεξεργασμένου πόσιμου νερού προς ενίσχυση του δημοτικού δικτύου Μαραθώνα, ο οποίος το διανέμει στους δημότες του εισπράττοντας απ' αυτούς το τίμημα του νερού χωρίς να το αποδίδει στη δικαιούχο ΕΥΔΑΠ), εθεώρησε ότι με μία νόμω και ουσία αβάσιμο αγωγή του μπορεί να αποφύγει την πληρωμή των οφειλομένων.

Όπως επισημαίνει, ο δήμος Μαραθώνα προσποιείται ότι αγνοεί σε ποιον ανήκει η κυριότητα του ταμιευτήρα Μαραθώνα, ο οποίος με το άρθρο 4 του Ν. 2744/1999 έχει μεταβιβαστεί στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία "Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ" και έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο Μαραθώνα, στον τόμο 263 και αύξοντα αριθμό 174. Ομοίως, αγνοεί ότι δυνάμει του άρθρου 2 του αυτού ως άνω Νόμου 2744/99, έχει παραχωρηθεί στην Εταιρεία μας και στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητάς της, στην οποία υπάγεται και ο δήμος Μαραθώνα, δυνάμει του Π.Δ. 39/99, το αποκλειστικό δικαίωμα και για μια εικοσαετία της αντλήσεως, συλλογής, αφαλατώσεως, αποθηκεύσεως, μεταφοράς, επεξεργασίας, διανομής και διαχειρίσεως ύδατος πάσης χρήσεως.

Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει η ανακοίνωση, οι διατάξεις που επικαλείται ο δήμος Μαραθώνα για την επιβολή των αιτουμένων δικαιωμάτων αφορούν, ως προελέχθη, πόσιμο νερό και όχι ακατέργαστο, και πάντως δεν αφορούν το νερό του ταμιευτήρα του Μαραθώνα, του οποίου, ως επίσης προελέχθη, την αποκλειστική διαχείριση έχει η ΕΥΔΑΠ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα