Σύσκεψη με τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάσχεση της ανεργίας

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010 08:58
UPD:13:06

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει στους κοινωνικούς εταίρους ένα σχέδιο ανάσχεσης της ανεργίας, συνολικού κόστους άνω των 2,3 δισ., το οποίο αφορά, άμεσα και έμμεσα, περισσότερους από 650.000 εργαζόμενους και ανέργους.

Σε ευρεία σύσκεψη κάλεσε ο πρωθυπουργός τους κοινωνικούς εταίρους, όπου θα παρουσιαστούν οι βασικές προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της ανεργίας και δράσεις για τη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, θα συζητηθεί ένα ευρύ οπλοστάσιο μέτρων που έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση και θα αναληφθούν αμοιβαίες δεσμεύσεις ώστε να αμβλυνθούν, στο μέτρο του δυνατού, οι κοινωνικές επιπτώσεις αυτής της μεγάλης κρίσης.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει στους κοινωνικούς εταίρους ένα σχέδιο ανάσχεσης της ανεργίας, συνολικού κόστους άνω των 2,3 δισ., το οποίο αφορά, άμεσα και έμμεσα, περισσότερους από 650.000 εργαζόμενους και ανέργους.

Το σχέδιο, που σύμφωνα με πληροφορίες της Ναυτεμπορικής, θα έχει τη μορφή ενός κοινωνικού μνημονίου, περιλαμβάνει προγράμματα του ΟΑΕΔ που έχουν προκηρυχθεί και υλοποιούνται και προγράμματα για τα οποία αναμένεται η δημοσίευση των σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων.

Τα προγράμματα αφορούν κατά κύριο λόγο στην επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών και θα υλοποιηθούν μέσω της λογιστικής διαγραφής χρεών του ΙΚΑ προς τον ΟΑΕΔ.

Κορμός του σχεδίου, το πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση άλλων 200.000 θέσεων για χρονικό διάστημα 18 μηνών, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα καλυφθεί και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ -και θα αποδοθεί μέσω του αλληλόχρεου λογαριασμό του ΙΚΑ-ΟΑΕΔ (743.900.000 ευρώ το 2011 και 248.100.000 ευρώ το 2012).

Στα προγράμματα περιλαμβάνονται δράσεις κατάρτισης εργαζομένων για τη διαρθρωτική προσαρμογή επιχειρήσεων 50 και άνω εργαζομένων και διαρθρωτικής προσαρμογής για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 49 εργαζομένους.

Οι δύο αυτές δράσεις στοχεύουν στη διατήρηση συνολικά 32.000 θέσεων εργασίας μέσω επαγγελματικής εκπαίδευσης σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Επίσης, προγράμματα εργασίας για νέους έως 24 ετών με Σύμβαση Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των νέων ηλικίας έως 24 ετών στην αγορά εργασίας, ειδικά προγράμματα για νέους, γυναίκες και ΑμεΑ, παρεμβάσεις για ανέργους επιχειρήσεων κ.ά.

Στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδίου, αναμένεται να ανακοινωθούν και ενέργειες για την προώθηση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, όπως η μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε «επιταγή επανένταξης στην εργασία».

Ισότητα ανδρών και γυναικών

Εν τω μεταξύ, το «πράσινο φώς» στο νομοσχέδιο για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, έλαβε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, χθες, από το υπουργικό συμβούλιο.

Με το νομοσχέδιο, με το οποίο εναρμονίζεται η εσωτερική νομοθεσία με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης, εξασφαλίζεται όχι μόνο η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών αλλά και των ίσων ευκαιριών, σε θέματα εργασίας, απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Επιπλέον, εισάγονται μέτρα με τα οποία προστατεύονται οι εργαζόμενοι οι οποίοι επειδή διαμαρτυρήθηκαν στον εργοδότη τους για θέματα παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, οι τελευταίοι, δηλαδή οι εργοδότες, είτε τους απέλυσαν είτε τους επεφύλαξαν δυσμενή μεταχείριση. Επεκτείνεται η απαγόρευση της διάκρισης σε βάρος γονέων λόγω άδειας ανατροφής ή φροντίδας παιδιού και στις περιπτώσεις υιοθεσίας ή αναδοχής παιδιού.

Με το νομοσχέδιο προβλέπεται δικαιούχος του επιδόματος γάμου να ορίζεται κάθε εργαζόμενος σύζυγος, χήρος ή διαζευγμένος, καθώς και ο άγαμος γονέας. Λαμβάνεται υπόψη η πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου βάσει της οποίας η χορήγηση του επιδόματος γάμου σε χήρους ή διαζευγμένους εργαζόμενους είναι ανεξάρτητη από τη γονεϊκή ιδιότητα ή από την επιμέλεια των τέκνων (¶ρθρο 21).

Ως δικαιούχος του επιδόματος παιδιών ορίζεται και ο εργαζόμενος στον οποίο έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιού. Η επέκταση αυτή επιβάλλεται προκειμένου να ρυθμιστεί ένα νομικό κενό και να θεραπευτεί ένα κοινωνικό έλλειμμα όταν την επιμέλεια του παιδιού έχει αναλάβει με δικαστική απόφαση τρίτο εργαζόμενο πρόσωπο, το οποίο, ενώ επιβαρύνεται στην πραγματικότητα με τη διατροφή του παιδιού, δεν έχει δικαίωμα με το ισχύον δίκαιο να λάβει το επίδομα από τον εργοδότη του.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα