Ενίσχυση συνεργασίας των εποπτικών αρχών Ν.Α. Ευρώπης

Παρασκευή, 08 Φεβρουαρίου 2008 16:41

Οι επιπτώσεις στις οικονομίες της Ν.Α. Ευρώπης από τις αναταράξεις στις διεθνεις χρηματοπιστωτικές αγορές ήταν μέχρι τώρα έμμεσες και περιορισμένες. Υπάρχουν ωστόσο αυξημένες αβεβαιότητες για τις προοπτικές των οικονομιών των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης σε περίπτωση που η διεθνής χρηματοπιστωτική αναταραχή διαρκέσει περισσότερο και παρατηρηθεί επιβράδυνση των ρυθμών ανόδου της παγκόσμιας οικονομίας και του διεθνούς εμπορίου.

Τα παραπάνω διαπίστωσαν οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Βουλγαρίας, της Ελλάδος, της Κύπρου, του Μαυροβουνίου, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της Ρουμανίας και της Σερβίας, καθώς και οι επικεφαλής των δύο εποπτικών φορέων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που συναντήθηκαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη ύστερα από του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Νίκου Γκαργκάνα.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης υγιών χρηματοπιστωτικών και οικονομικών δεδομένων. Υπό το πρίσμα της ταχείας πιστωτικής επέκτασης που παρατηρείται σε πολλές χώρες της περιοχής, οι εποπτικές αρχές οφείλουν να παρακολουθούν στενά τις πιστωτικές εξελίξεις ώστε να διασφαλίζουν την ποιότητα χαρτοφυλακίου των τραπεζών και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Επίσης, τόνισαν ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι διαρθρωτικές και μακροοικονομικές πολιτικές σε πολλές χώρες της περιοχής, με γνώμονα τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων και των ελλειμμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Η διατήρηση υψηλών ελλειμμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ειδικά αν αντανακλούν χαμηλό επίπεδο αποταμίευσης και όχι παραγωγικές επενδύσεις, ενδέχεται να μειώσει της προοπτικές οικονομικής μεγέθυνσης και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε η επιτάχυνση της εφαρμογής του Πολυμερούς Μνημονίου Συνεργασίας με στόχο τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικώς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αποβλέπουν στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και της διαχείρισης των κινδύνων των τραπεζών. Στην διαδικασία αυτή θα αξιοποιηθούν η εμπειρία από το αντίστοιχο πλαίσιο που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας), καθώς και οι αρχές που καθιέρωσε η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας, ενώ θα ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και το νομικό πλαίσιο εποπτείας κάθε χώρας.

Ως άμεσης προτεραιότητας θέματα θεωρήθηκαν η διερεύνηση των τομέων όπου μπορεί να επιτευχθεί σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών, η διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων από κοινού στις τράπεζες που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων καταστάσεων κρίσεων (stress testing) κάθε χώρας.

Η σημερινή συνάντηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του Πολυμερούς Μνημονίου Συνεργασίας που συμφωνήθηκε σε προηγούμενη συνάντηση των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της ΝΑ Ευρώπης στις 6 Ιουλίου 2007 στην Αθήνα και απέβλεπε στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των εποπτικών αρχών σε περιφερειακό επίπεδο και σε διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην περιοχή. Η συζήτηση των θεμάτων που αφορούν την εποπτεία των τραπεζών έγινε με βάση τα συμπεράσματα της σύσκεψης των επικεφαλής των μονάδων εποπτείας των κεντρικών τραπεζών που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 18 Ιανουαρίου 2008.

Τέλος, μετά από πρόσκληση του κ. Iskrov, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, συμφωνήθηκε ότι η επόμενη συνάντηση των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους στη Σόφια.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΛΛ

Σχολιασμένα