Ποια έργα εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου

Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 2007 14:54
UPD:15:02

Τον υποβληθέντα από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. κατάλογο των Προγραμματισμένων Επεκτάσεων και Ενισχύσεων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) ενέκρινε ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ύστερα από γνωμοδότηση της ΡΑΕ.

«Με την απόφαση αυτή, εντάσσονται στον προγραμματισμό του ΕΣΦΑ, 12 έργα φυσικού αερίου, μεγάλης σημασίας, συνολικού προϋπολογισμού 976,5 εκατ. ευρώ», δήλωσε ο κ. Σιούφας.

Αναλυτικά τα έργα που εντάσσονται στο ΕΣΦΑ είναι:

Πρώτον: Το ελληνικό τμήμα του Ελληνοτουρκικού Αγωγού, προϋπολογισμού 74εκατ. ευρώ, που αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία στα μέσα του 2007. Με τον αγωγό αυτό σε συνδυασμό με το αντίστοιχο Τουρκικό τμήμα, γίνεται το πρώτο πολύ σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση του διαδρόμου φυσικού αερίου, Τουρκίας – Ελλάδας – Ιταλίας.

Δεύτερον: Η αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού της Ρεβυθούσας, προϋπολογισμού 48 εκατ. ευρώ, η οποία ολοκληρώνεται τον Ιούνιο 2006, και θα έχει ως αποτέλεσμα τον τριπλασιασμό της δυνατότητας αεριοποίησης του σταθμού, δίνοντας περισσότερους βαθμούς ελευθερίας στη διαχείριση των εποχιακών αιχμών του Ελληνικού Συστήματος. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο σταθμός θα καταστεί ένας από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη.

Τρίτον: Η μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας (ΣΗΘ), ισχύος 15,5 MW στη Ρεβυθούσα, προϋπολογισμού 16,5 εκατ. ευρώ, που θα καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού.

Τέταρτον: Η μονάδα συμπίεσης της Νέας Μεσημβρίας, ισχύος 15,4 MW και προϋπολογισμού 34 εκατ. ευρώ, που θα δώσει τη δυνατότητα διαχείρισης μεγαλύτερων ποσοτήτων αερίου προς το νότο, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην υδραυλική ευστάθεια του συστήματος.

Πέμπτον: Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου προϋπολογισμού 8,9 εκατ. ευρώ. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την αναβάθμιση του συστήματος SCADA, τον τηλεχειρισμό και τηλεποπτεία βανών του ΕΣΦΑ καθώς και την ολοκλήρωση της αντικεραυνικής προστασίας των εγκαταστάσεων.

Έκτον: Η κατασκευή του κλάδου προς Κόρινθο, προϋπολογισμού 41,1 εκατ. ευρώ, που θα τροφοδοτήσει τη βιομηχανική ζώνη Κορίνθου αποτελώντας το πρώτο βήμα για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στην Πελοπόννησο.

Έβδομον: Ο αγωγός Μαυρονέρι – Αντίκυρα, προϋπολογισμού 13,7 εκατ. ευρώ. Το έργο αυτό βρίσκεται ήδη στη φάση κατασκευής και θα έχει ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2007.

Όγδοον: Ο κλάδος προς Αλιβέρι, προϋπολογισμού 46,5 εκατ. ευρώ, με τον οποίο θα τροφοδοτηθεί η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής που θα κατασκευάσει εκεί η ΔΕΗ Α.Ε., αλλά και η ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας.

Ένατον: Ο κλάδος προς Δυτική Θεσσαλία, προϋπολογισμού 24,5 εκατ. ευρώ. Με το έργο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα στην ΕΠΑ Θεσσαλίας να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στους νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης της. Το έργο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2008.

Δέκατον: Οι σταθμοί μέτρησης / ρύθμισης σε μία σειρά αστικών και βιομηχανικών περιοχών της Ελληνικής Επικράτειας, συνολικού προϋπολογισμού 17,7 εκατ. ευρώ.

Ενδέκατον: Η οπτική ίνα Καρπερής – Διαβατών προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ που έχει ήδη κατασκευαστεί.

Δωδέκατον: Το χερσαίο τμήμα του αγωγού διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας, που ξεκινά από την Κομοτηνή και φθάνει στις ακτές της Θεσπρωτίας, Προϋπολογισμού 650 εκατ. ευρώ. Το έργο αυτό θα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», 2007 – 2013 και θα συγχρηματοδοτηθεί από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, ύψους 130 εκατ. ευρώ.

Τα έργα αυτά, είτε συγχρηματοδοτούνται από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της χώρας, είτε έχουν ενταχθεί προς συγχρηματοδότηση στην Τέταρτη Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013.

Η υλοποίησή τους θα γίνει από την υπό σύσταση εταιρία ΔΕΣΦΑ Α.Ε., όπως προβλέπεται από το νόμο 3428/2005 για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου στη Χώρα. Με τα έργα που εντάσσονται στον προγραμματισμό του ΕΣΦΑ, διασφαλίζεται η επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου στο μεγαλύτερο ηπειρωτικό τμήμα της χώρας, υλοποιούνται επενδύσεις μεγάλης κλίμακας και δημιουργούνται χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στην περιφέρεια».

Επισημαίνεται ότι με απόφαση του Ιουνίου του 2004, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ Α.Ε., ενέκρινε τη σκοπιμότητα κατασκευής δικτύων μέσης και χαμηλής πίεσης στις εξής πόλεις: Σέρρες, Καβάλα, Κομοτηνή, Κατερίνη, Δράμα, Αλεξανδρούπολη, Θήβα, Κόρινθος, Λαμία, Κιλκίς, Ξάνθη, Οινόφυτα-Χαλκίδα, και Πλατύ Ημαθίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός των κατασκευής των δικτύων αυτών ανέρχεται σε 82,14 εκατ. ευρώ.

Επισυνάπτεται πίνακας με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την πρόοδο των εργασιών κατασκευής των δικτύων μέσης και χαμηλής πίεσης σε κάθε μία από τις προαναφερθείσες πόλεις.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα