ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020 18:55
UPD:23:58

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τις διατάξεις του αρ. 6 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

07.10.2020

06.10.2020

Αγορά

2.525

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

7.263,28

2

07.10.2020

06.10.2020

Πώληση

195

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

565,50

3

07.10.2020

06.10.2020

Πώληση

22

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

6.388,00

4

08.10.2020

07.10.2020

Πώληση

781

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

2.266,86

5

09.10.2020

08.10.2020

Αγορά

843

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

2.461,73

6

09.10.2020

08.10.2020

Πώληση

391

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

1.141,72

7

09.10.2020

08.10.2020

Πώληση

6

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

1.764,00

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΧΑΕ

Σχολιασμένα