ΕΠΑΝ: 39,5 εκατ. ευρώ σε Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2006 16:39

Επιχορηγούνται με συνολικό ποσό 39,5 εκατομμυρίων ευρώ, οκτώ Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) για να προβούν στις απαραίτητες πληρωμές δικαιούχων προγραμμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), καθώς και πέντε Εποπτευόμενοι Φορείς για την αποπληρωμή συγχρηματοδοτούμενων μελετών και έργων τους, με αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας.

Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν συνέχεια επιπλέον επιχορηγήσεων συνολικού ύψους 26 εκατομμυρίων ευρώ σε έξι Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) καθώς και σε πέντε Εποπτευόμενους Φορείς, στις 29 Νοεμβρίου και 7 Δεκεμβρίου 2005, για την αποπληρωμή συγχρηματοδοτούμενων μελετών και έργων τους στον τομέα της ενέργειας.

Το έργο και οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης αφορούν την υποστήριξη των Υπηρεσιών του υπουργείου Ανάπτυξης για την αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων επενδυτών, την υπογραφή συμβάσεων με τους τελικούς αποδέκτες (επιχειρήσεις), την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των χρηματοδοτούμενων έργων και ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας του Προγράμματος. Στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης συμμετέχουν εκπρόσωποι των επιχειρήσεων (Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι), της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π.

Πίνακας με τις επιχορηγήσεις ανά δικαιούχο φορέα

1. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ) 3.580.766

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛΑΝΕΤ) 2.204.958

3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΑΝΔΙΑ) 4.709.663

4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΕΔΕΠ) 1.224.765

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2.677.044

6. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ) 423.544

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΘ) 58.070

8. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) 13.093.877

9. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ) 7.000.747

10. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΠΑ) 1.109.784

11. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ) 2.600.000

12. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΣΜΗΕ) 408.851

13. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) 388.208

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα