12% πάνω ο τζίρος της ABC Factors

Το μερίδιο της εταιρείας το 2018 έφτασε στο 31,5%
Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019 10:09
UPD:10:19

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Σακκά
gsakkas@naftemporiki.gr

Σημαντική αύξηση τζίρου παρουσίασε το 2018 η ABC Factors, θυγατρική της Alpha Bank, κινούμενη με ρυθμό καλύτερο από τη συνολική αγορά. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας (αξία των επιχειρηματικών απαιτήσεων που αποτελούν αντικείμενο πρακτορείας) παρουσίασε αύξηση το 2018 κατά 12,11% σε σχέση με το 2017, φτάνοντας τα 4,596 δισ. ευρώ, με την εταιρεία να διατηρεί ισχυρή θέση στην ελληνική αγορά υπηρεσιών factoring.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Factoring οι εργασίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, ήτοι ο συνολικός διαχειριζόμενος κύκλος εργασιών, παρουσίασε το 2018 αύξηση κατά 11,29% και διαμορφώθηκε στα 14,6 δισ. ευρώ, γεγονός που προσδιορίζει το μερίδιο της ABC στο 31,5%. 

Κατά το 2018 η ABC Factors διατήρησε το μέσο υπόλοιπο των προεξοφλήσεων στα επίπεδα του 2017, ενώ το σύνολο των απαιτήσεων κατά πελάτων πριν τις προβλέψεις για απομείωση την 31η.12.2018 διαμορφώθηκε σε 546,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 19% σε σχέση με το 2017. Επίσης οι μη εξυπηρετούμενες απαιτήσεις την 31η.12.2018 παρουσίασαν μείωση κατά 21,61%, σε σχέση με το 2017, και διαμορφώθηκαν σε 8,5 εκατ. ευρώ. H κερδοφόρος πορεία της εταιρείας συνεχίστηκε και το 2018, με τα κέρδη προ φόρων εισοδήματος να φτάνουν τα 14 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,7% σε σχέση με το 2017. 

Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι κύριες εξελίξεις οι οποίες χαρακτήρισαν την πορεία της εταιρίας το 2018 ήταν: 

1. Η διεύρυνση της πελατειακής βάσης και η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του χαρτοφυλακίου. 

2. Εισαγωγή νέων παράγωγων προϊόντων των υπηρεσιών reverse factoring και forfaiting στα πλαίσια του supply chain financing. 

3. Ανάπτυξη συνεργειών με τη μητρική τράπεζα, καθώς και ισχυροποίηση της συνεργασίας με τα Επιχειρηματικά Κέντρα και τη Διεύθυνση Μεγάλων Επιχειρήσεων της μητρικής. 

4. Η διερεύνηση τόσο της αγοράς όσο και του νομικού και θεσμικού πλαισίου με στόχο την ανάπτυξη των υπηρεσιών του Διεθνούς Factoring, με απευθείας δραστηριοποίηση σε ξένες αγορές. 

5. Η εφαρμογή του νέου Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως (Δ.Π.Χ.Π.) 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρμογή για τις χρήσεις από 1.1.2018 και μετά). 

6. Η προσθήκη ποιοτικών βελτιώσεων στην κεντρική μηχανογραφική εφαρμογή υπηρεσιών factoring με σκοπό τόσο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και μείωσης του λειτουργικού κινδύνου όσο και την κανονιστική και εποπτική συμμόρφωση της εταιρείας.  

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΑΛΦΑ

Σχολιασμένα