Επιτροπή Ανταγωνισμού: Δεκτές οι δεσμεύσεις της «Νικ. Θεοχωράκης Α.Ε.» για τις επισκευές σε Nissan

Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 15:33
UPD:15:35
EUROKINISSI /ΒΑΪΟΣ ΧΑΣΙΑΛΗΣ

Δεκτές έκανε η Επιτροπή Ανταγωνισμού τις δεσμεύσεις της εταιρείας «Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.» για παύση πιθανολογούμενων από μέρους της παραβάσεων στην αγορά παροχής τεχνικών πληροφοριών επισκευής και συντήρησης (ομόφωνα) και στην αγορά ανταλλακτικών οχημάτων (κατά πλειοψηφία). 

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής, οι κάθετες πρακτικές που εξετάστηκαν και οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η εταιρία αφορούν (α) την πολιτική της έναντι των ανεξάρτητων επισκευαστών κατά την παροχή πρόσβασης σε τεχνικές πληροφορίες για την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχημάτων NISSAN, και (β) τους όρους παροχής εκπτώσεων στο πλαίσιο των μη σύντομης διάρκειας «κεντρικών» εκπτωτικών προγραμμάτων παροχής τεχνικής εξυπηρέτησης από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο NISSAN, τα οποία συνάπτει η εταιρία με πελάτες της για την παροχή υπηρεσιών service σε τρίτους που ο πελάτης θα υποδείξει (π.χ. πελάτες ασφαλιστικών εταιριών ή τραπεζικών ιδρυμάτων, κατόχους αυτοκινήτων οχημάτων NISSAN).

Συγκεκριμένα, η εταιρία ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. δεσμεύτηκε ιδίως ως προς τα ακόλουθα:

(α) Να παρέχει άμεση, πλήρη και ισότιμη πρόσβαση με αυτή που παρέχει στο εξουσιοδοτημένο δίκτυό της, σε τεχνικές πληροφορίες για την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχημάτων NISSAN, σε ανεξάρτητους επισκευαστές, παραγωγούς και διανομείς ανταλλακτικών, κατασκευαστές επισκευαστικού εξοπλισμού εργαλείων, συνδέσμους/ σωματεία ανεξάρτητων επισκευαστών, εκδότες τεχνικών εντύπων, λέσχες αυτοκινήτου, επιχειρήσεις παροχής οδικής βοήθειας, επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και δοκιμής, καθώς και επιχειρήσεις που προσφέρουν κατάρτιση σε επισκευαστές.

Οι τεχνικές πληροφορίες θα παρέχονται σε μόνιμη βάση μέσω δικτυακού τόπου, με αντίστοιχα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και ευκολίας ανεύρεσης των ζητούμενων πληροφοριών με τα συστήματα πρόσβασης που χρησιμοποιούνται από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο, και με δυνατότητα χρήσης εφαρμογών άμεσης ενημέρωσης. Η εταιρία δεσμεύεται να επικαιροποιεί το περιεχόμενό της ιστοσελίδας ταυτόχρονα με το εξουσιοδοτημένο δίκτυο, να παρέχει επαρκή τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας, ώστε να μην καθίσταται πρακτικά αδύνατη ή δυσχερής η χρήση της λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών, της υποστήριξης και της συντήρησης της, και να δημιουργήσει εξειδικευμένο Helpdesk προς το σκοπό αυτό.

Η όποια τυχόν οικονομική επιβάρυνση για την πρόσβαση στην τεχνική πληροφόρηση δεν θα είναι υψηλότερη από την όποια οικονομική επιβάρυνση των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών και θα είναι ανάλογη με τον όγκο των πληροφοριών στις οποίες ζητείται πρόσβαση, με δυνατότητα κατανομής ανά λεπτό/ώρα/μήνα/χρόνο.

Αντίστοιχα, το όποιο κόστος συμμετοχής σε τεχνικά σεμινάρια θα είναι το ίδιο για τους ανεξάρτητους και τους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές, ενώ δεν θα εισάγονται περιορισμοί ως προς την συμμετοχή ανεξάρτητων επισκευαστών.

Για την επίλυση τυχόν διαφορών σε σχέση με την παροχή τεχνικών πληροφοριών, θεσπίζεται από την εταιρία θέση διαμεσολαβητή και προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής σε διαιτησία.

(β) Οι εκάστοτε προβλεπόμενες σε «κεντρικά» εκπτωτικά προγράμματα τιμές εργατοώρας ή ανταλλακτικών θα είναι ανώτατες και οι εξουσιοδοτημένοι επισκευαστές θα δύνανται στο πλαίσιο αυτών να τιμολογούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε τιμές μικρότερες από τις εκάστοτε ανώτατες ή/και να παρέχουν επιπλέον έκπτωση κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, ενώ η συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά θα είναι προαιρετική.

Οι αποφάσεις αποδοχής δεσμεύσεων δεν διαλαμβάνουν οριστική κρίση της Επιτροπής ως προς τη διαπίστωση ή μη παραβάσεων, ενώ σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με τις εν λόγω δεσμεύσεις, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει τα προβλεπόμενα στο νόμο πρόστιμα.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την ίδια απόφασή της, απέρριψε ομόφωνα τις λοιπές αιτιάσεις των προαναφερόμενων καταγγελιών ως προς όλους τους καταγγελλόμενους. 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα