Από ΗΠΑ και Ευρώπη η ανάπτυξη της Τιτάν

Αύξηση καθαρών κερδών στο 9μηνο για την εταιρεία
Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 10:34
INTIME NEWS/ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Από την έντυπη έκδοση

Της Τέτης Ηγουμενίδη
tigoum@naftemporiki.gr

Αύξηση καθαρών κερδών 51,8% (μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους), στα 50,2 εκατ. ευρώ, με μείωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών 3,7%, στα 1.101,9 εκατ. ευρώ, και επίσης μείωση 8,2% των λειτουργικών κερδών (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων), στα 196,9 εκατ., ανακοίνωσε για το εννεάμηνο ο όμιλος Τιτάν.

Η τσιμεντοβιομηχανία όπως είναι γνωστό έχει ξεκινήσει διαδικασία μεταφοράς της έδρας της και εισαγωγής στο Εuronext Βρυξελλών, ενώ πρόκειται να υποβάλει αίτηση για δευτερογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

Σύμφωνα με τη διοίκησή της στην Ελλάδα, η εκκίνηση νέων μεγάλων έργων, που θα ενίσχυε τον κλάδο κατασκευών, δεν αναμένεται πριν από το τέλος του 2018. Παράλληλα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Θετικές τάσεις σημειώνουν τα έργα που συνδέονται με την τουριστική ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών, ωστόσο το τρίτο τρίμηνο οι πωλήσεις στην τοπική αγορά σημείωσαν μικρή αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Οι εξαγωγές τσιμέντου από την Ελλάδα συνεχίστηκαν με υψηλούς ρυθμούς και κύριο προορισμό την αγορά της Αμερικής. Στο εννεάμηνο ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης μειώθηκε 8,7%, στα 173,4 εκατ., όπως και τα λειτουργικά κέρδη κατά 47,7%, στα 10,7 εκατ. ευρώ.

Η τάση για το σύνολο του έτους στις ΗΠΑ παραμένει θετική για τον κλάδο των κατασκευών, με την Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (PCA) να επιβεβαιώνει πρόσφατα τις εκτιμήσεις της για αύξηση της ζήτησης το διάστημα 2018-2023. Όπως σημειώνεται, ο Τιτάνας είναι ευνοϊκά τοποθετημένος για να εκμεταλλευτεί τη δυναμική της αγοράς, έχοντας ισχυρή παρουσία σε επεκτεινόμενες μητροπολιτικές περιοχές και περίσσια παραγωγικού δυναμικού για να ανταποκριθεί στην ανοδική ζήτηση.

Προσδοκίες στη Ν/Α Ευρώπη
Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης υπάρχουν προσδοκίες για μια ήπια ανάπτυξη του κλάδου κατασκευών μεσοπρόθεσμα. Τα εργοστάσια του ομίλου λειτουργούν σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα της δυναμικότητάς τους και χάρη σε πρόσφατες επενδύσεις αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους με επέκταση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων.

Στην Αίγυπτο, η έναρξη λειτουργίας νέου εργοστασίου τσιμέντου 12 εκατ. τόνων, ιδιοκτησίας του αιγυπτιακού στρατού, αυξάνει την ήδη υπερβάλλουσα προσφορά, συμπιέζοντας τους συντελεστές λειτουργίας των υφιστάμενων μονάδων.

Στην Τουρκία, η δυσμενής εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών (πληθωρισμός, επιτόκια, συναλλαγματική ισοτιμία) σε συνδυασμό με την πίεση στο τραπεζικό σύστημα εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε περαιτέρω σημαντική μείωση της ζήτησης δομικών υλικών βραχυπρόθεσμα. Η Adocim είναι προετοιμασμένη ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην αναμενόμενη ύφεση, χάρη στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της, το ανταγωνιστικό της κόστος και τον χαμηλό δανεισμό της.

Στη Βραζιλία, η ολοκλήρωση της προεκλογικής περιόδου αυξάνει τις προσδοκίες για νέο κύκλο ανάπτυξης στην αγορά τσιμέντου.
Οι επενδυτικές δαπάνες του ομίλου στο εννεάμηνο ήταν 77 εκατ., κατά 14 εκατ. χαμηλότερες από αυτές της αντίστοιχης περιόδου 2017. 

Οι ελεύθερες λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 62 εκατ., υψηλότερες κατά 10 εκατ. σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2017, επηρεασμένες από τα χαμηλότερα επίπεδα λειτουργικών κερδών (EBITDA), επωφελούμενες όμως από τις μειωμένες επενδυτικές δαπάνες και τον περιορισμό των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στις 30/9/2018 ήταν 784 εκατ., αυξημένος κατά 26 εκατ. έναντι του δανεισμού στις 30/9/2017.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΤΙΤΚ

Σχολιασμένα