ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018 18:15
UPD:23:53

 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 

 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία») σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ. 1 ιστ (ββ) και άρθρο 21) και του Κανονισμού 596/2014 (άρθρο 19) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς  ανακοινώνει ότι ο κος Ευάγγελος Χρυσάφης Γενικός Διευθυντής Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων σύμφωνα με την από 11.01.2018 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία προέβη την 10.01.2018 σε πώληση 117 Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας συνολικής αξίας ευρώ 111.65800.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα