Συνεργασία Profile με Εθνική Τράπεζα

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2005 10:44

Την υλοποίηση έργου στο Dealing Room της Εθνικής Τράπεζας ανέλαβε από κοινού με την SunGard η εταιρεία Profile μετά από σχετικό διαγωνισμό που διενήργησε η τράπεζα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, η Profile θα εγκαταστήσει το σύστημα διαχείρισης συναλλαγών SunGard Panorama, το οποίο χρησιμοποιείται από μεγάλους διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς, και μέσω της Profile θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το SunGard Panorama, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη των σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων που διαχειρίζεται η τράπεζα, όπως παράγωγα (FX, Interest Rate, Equity) και μετατρέψιμα ομόλογα (convertible bonds). Το λογισμικό της SunGard θα παρέχει στην τράπεζα νέες δυνατότητες, όπως την παραμετρική δημιουργία νέων προϊόντων, που προσδίδει στην τράπεζα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, το SunGard Panorama είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα Front-to-Back Office, μέσω του οποίου αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες συναλλαγών, από την αποτίμηση έως τον διακανονισμό μέσω σύνδεσης με το διεθνές δίκτυο SWIFT.

Επίσης υποστηρίζονται οι νέες θεσμικές απαιτήσεις του Dealing Room, που περιλαμβάνουν την δημιουργία λογιστικών εγγραφών σύμφωνα με τα Διεθνή λογιστικά Πρότυπα (IAS/IFRS), και οι λειτουργίες Risk Management καλύπτοντας τις νέες απαιτήσεις σύμφωνα με την Βασιλεία ΙΙ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΤΕ
  • ΠΡΟΦ

Σχολιασμένα