ΟΛΠ: Ζημίες 2,92 εκατ. ευρώ στο α' τρίμηνο

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011 13:12

Ζημίες μετά από φόρους ύψους 2,92 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, έναντι κερδών 1,73 εκατ. ευρώ που είχε εμφανίσει ένα χρόνο νωρίτερα.

Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 32,57% στα 22,72 εκατ. ευρώ, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε ζημίες 3,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,64 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, εκτός από τον τομέα της κρουαζιέρας ο οποίος παρουσιάζει άνοδο, σχεδόν όλες οι υπόλοιπες προσφερόμενες υπηρεσίες του ΟΛΠ παρουσίασαν έντονη κάμψη, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2010.

Τα έσοδα από το ΣΕΜΠΟ διαμορφώθηκαν στα 6,15 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να αυξάνουν τα έσοδα από τις φορτοεκφορτώσεις και την αποθήκευση, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2010, χωρίς, όμως, να υπάρχουν αντίστοιχα έσοδα, για το τρίμηνο αυτό, αφού δεν λειτουργούσε ακόμη ο Προβλήτας Ι.

Σημειώνεται ότι στα έσοδα από τη Σύμβαση Παραχώρησης Προβλητών ΙΙ + ΙΙΙ δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών στον Προβλήτα ΙΙ (πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού ΟΛΠ ΑΕ από τη ΣΕΠ ΑΕ), που υπήρχαν την αντίστοιχη περίοδο του 2010 και ανέρχονταν στα 13,25 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τα λοιπά λειτουργικά έσοδα της περιόδου, αυτά αυξήθηκαν κατά 35,34% στα 2,32 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από την εκμίσθωση των χώρων.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της περιόδου διαμορφώθηκαν στα 27,25 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 13,42% σε σχέση με πέρυσι. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις περικοπές της μισθοδοσίας, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της ελληνικής οικονομίας και στην αποχώρηση διοικητικού και εργατικού προσωπικού, που είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής μισθοδοσίας κατά 28,15%, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2010.