Εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για το χρόνο εργασίας των γιατρών ζητεί η Κομισιόν

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011 13:16
UPD:14:03

Την πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα όρια του χρόνου εργασίας για γιατρούς στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας ζήτησε από την Ιρλανδία και την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Την πλήρη συμμόρφωση της εθνικής τους νομοθεσίας με τους κοινοτικούς κανόνες σχετικά με τα όρια του χρόνου εργασίας των γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία ζητεί από την Ελλάδα και την Ιρλανδία η Ευρωπαική Επιτροπή.

Η Ιρλανδία και η Ελλάδα έχουν πλέον δύο μήνες προθεσμία να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έχουν λάβει για την εναρμόνιση της νομοθεσίας τους με τη νομοθεσία της ΕΕ. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Ιρλανδία και την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Στην Ελλάδα, οι γιατροί που εργάζονται σε κρατικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας πρέπει συχνά να εργάζονται κατά μέσο τουλάχιστον 64 ώρες την εβδομάδα και πάνω από 90 ώρες σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς να υπάρχει νόμιμο μέγιστο όριο. Δεν υπάρχει νόμιμο ανώτατο όριο όσον αφορά τον αριθμό των συνεχόμενων ωρών που μπορεί να τους ζητηθεί να εργαστούν στη θέση εργασίας, και συχνά πρέπει να εργάζονται χωρίς τα δέοντα διαλείμματα ανάπαυσης και ύπνου.

Η Επιτροπή θεωρεί την κατάσταση αυτή σοβαρή παράβαση της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με τον χρόνο εργασίας. Υπερβολικές ώρες εργασίες, σε συνδυασμό με την έλλειψη ελάχιστης ανάπαυσης, αποτελούν ευρέως αναγνωρισμένους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Επίσης, γιατροί με υπερκόπωση διατρέχουν τον κίνδυνο να κάνουν λάθη τα οποία μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις για τους ασθενείς τους.

Στην περίπτωση της Ιρλανδίας, η εθνική νομοθεσία προβλέπει όρια του χρόνου εργασίας των γιατρών, αλλά στην πράξη τα κρατικά νοσοκομεία συχνά δεν εφαρμόζουν τους κανόνες στους ασκούμενους γιατρούς ή άλλους νοσοκομειακούς γιατρούς.

Υπάρχουν ακόμη πολυάριθμες περιπτώσεις στις οποίες νεαροί γιατροί είναι τακτικά υποχρεωμένοι να εργάζονται με συνεχείς 36ωρες βάρδιες, να εργάζονται περισσότερες από 100 ώρες την εβδομάδα και 70-75 ώρες εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο, και να εξακολουθούν να εργάζονται χωρίς τα δέοντα διαλείμματα ανάπαυσης ή ύπνου.

Η Επιτροπή είχε αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιρλανδία τον Νοέμβριο του 2009 και στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2008.

Αν και είχαν ως συνέπεια την πραγματοποίηση μικρών αλλαγών, η εκτίμηση της Επιτροπής είναι ότι η συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ δεν έχει βελτιωθεί ουσιαστικά στην πράξη.

Δημοφιλή