Συνεργάσιμος δανειολήπτης και όρια αξιοπρεπούς διαβίωσης στο Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 15:01
UPD:16:14

Η πρόταση για τον συνεργάσιμο δανειολήπτη ορίζει ότι είναι ο δανειολήπτης εκείνος, ο οποίος που δεν αρνείται την επικοινωνία με την τράπεζα, είναι όσο το δυνατόν συνεπής, ενημερώνει την τράπεζα σε εύλογο χρονικό διάστημα για τις οικονομικές μεταβολές και τις μεταβολές περιουσιακής κατάστασης και απαντά σε ερωτήματα που θέτει η τράπεζα.

Οι προτάσεις του υπουργείου Ανάπτυξης για τον «συνεργάσιμο δανειολήπτη» και η μέθοδος καθορισμού των ορίων «αξιοπρεπούς διαβίωσης» παρουσιάστηκαν σήμερα στην πρώτη επίσημη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Η πρόταση για τον συνεργάσιμο δανειολήπτη ορίζει ότι είναι ο δανειολήπτης εκείνος, ο οποίος που δεν αρνείται την επικοινωνία με την τράπεζα, είναι όσο το δυνατόν συνεπής, ενημερώνει την τράπεζα σε εύλογο χρονικό διάστημα για τις οικονομικές μεταβολές και τις μεταβολές περιουσιακής κατάστασης και απαντά σε ερωτήματα που θέτει η τράπεζα.

Η πρόταση για τη μέθοδο καθορισμού των ορίων αξιοπρεπούς διαβίωσης βασίζεται σε σταθμίσεις που γίνονται με βάση την έρευνα οικογενειακού προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ του 2012, που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2013, και από αυτά τα στοιχεία διαμορφώθηκε ένα καλάθι με όλες τις βασικές ανάγκες του νοικοκυριού.

Δεν κατατέθηκαν από το υπουργείο συγκεκριμένα νούμερα για το θέμα αυτό.

Στη σημερινή συνεδρίαση συγκροτήθηκαν οι ομάδες εργασίας και έγινε επισκόπηση όλων των υποχρεώσεων που έχει κάνει το υπουργείο.

Ο ακριβής ορισμός του συνεργάσιμου δανειολήπτη

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, ένας οφειλέτης είναι συνεργαζόμενος με το δανειστή όταν:

α) είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με τον δανειστή, παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας προς το δανειστή (αριθμούς σταθερού και κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεμοιοτυπίας, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας) και προβαίνει σε ορισμό, συγγενικού ή φιλικού προσώπου, ως αντικλήτου επικοινωνίας για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης,

β) απαντά σε ανακοινώσεις και επιστολές του δανειστή με κάθε πρόσφορο μέσο, εντός μίας εβδομάδας,

γ) προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς το δανειστή, αναφορικά με τη τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εντός 15 ημερών από την ημέρα μεταβολής τους,

δ) προβαίνει εκουσίως, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς το δανειστή, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός 15 ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του. (πχ πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του[κληρονομιά κλπ], ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων κλπ),

ε) σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, (λ.χ. αποδεδειγμένη σοβαρή ασθένεια ή φυσικής καταστροφής), η οποία αποδεδειγμένα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην οικονομική του κατάσταση, γνωστοποιεί αμελλητί την κατάστασή του αυτή στο δανειστή. Σε αυτή την περίπτωση του χορηγείται τρίμηνη περίοδος χάριτος.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από ΑΜΠΕ

Σχολιασμένα