Κύπρος: Στη Βουλή τρία νομοσχέδια

Για το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης, τα περιοριστικά μέτρα στις συναλλαγές και την εξυγίανση των τραπεζών.
Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013 22:23
UPD:23:53
EPA/FILIP SINGER
Nομοσχέδια για την ίδρυση Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για την εξυγίανση των τραπεζών κατέθεσε απόψε με την μορφή του κατεπείγοντος η κυπριακή κυβέρνηση στη Βουλή.
A- A A+

Τρία νομοσχέδια κατέθεσε απόψε με την μορφή του κατεπείγοντος η κυπριακή κυβέρνηση στη Βουλή.

To πρώτο νομοσχέδιο αφορά στην ίδρυση Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (ΕΤΑ), το δεύτερο στην επιβολή περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και το τρίτο στην εξυγίανση των τραπεζών.

Σχετικά με την ίδρυση ΕΤΑ, το υπουργείο Οικονομικών εισηγείται την ψήφιση του «δεδομένης της έκτακτης ανάγκης στην οποία έχει περιέλθει η Δημοκρατία λόγω του άμεσου κινδύνου κατάρρευσης του χρηματοπιστωτικού της συστήματος».

Η ίδρυση Ταμείου με την επωνυμία Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης σκοπό έχει να χρηματοδοτεί ή/και να ενισχύει οικονομικώς πιστωτικά ιδρύματα, να προωθεί ή/και να συμβάλλει στην κεφαλαιοποίηση ή/και ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων, ή/και να προωθεί ή και συμβάλλει στη χρηματοδότηση της Δημοκρατίας.

Οι πόροι του Ταμείου θα προέρχονται από εισοδήματα της Δημοκρατίας από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, από ομόλογα ή/και χρεόγραφα ή/και αξιόγραφα ή/και άλλους τίτλους αξιών, που το Ταμείο εκδίδει και πωλεί από την απόκτηση, διαχείριση ή και διάθεση μετοχών, ομολόγων, χρεογράφων, αξιογράφων ή/και άλλων τίτλων αξιών οποιασδήποτε εταιρεία ή άλλου νομικού προσώπου, από δωρεές ή και εισφορές που γίνονται προς το Ταμείο από οποιοδήποτε πρόσωπο και από οποιαδήποτε άλλη πηγή ή και νόμιμη δραστηριότητα.

Για το δεύτερο νομοσχέδιο για την επιβολή περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει τη Βουλή ότι προς αντιμετώπιση της κρισιμότητας της κατάστασης στην κυπριακή οικονομία και μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΚΤ, κρίθηκε επιβεβλημένη, η κήρυξη από τον ΥΠΟΙΚ προσωρινής ειδικής τραπεζικής αργίας, καθώς και η εισαγωγή πλαισίου κανόνων που να ρυθμίζουν παραμέτρους λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το νομοσχέδιο αυτό ετοιμάστηκε με τη σύμφωνη γνώμη του κλιμακίου της τρόικας που βρίσκεται στην Κύπρο.

Σκοπός είναι η ανάθεση εξουσιών στον ΥΠΟΙΚ ή κατά περίπτωση στο διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας να μπορούν να παίρνουν περιοριστικά μέτρα, περιλαμβανομένων περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας και με σκοπό τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

Το τρίτο νομοσχέδιο για την εξυγίανση των τραπεζών, που αφορά στην αποφυγή άμεσης χρεοκοπίας της Λαϊκής Τράπεζας, μαζί με πέντε άλλα υποστηρικτικά σε αυτό, θα τεθεί προς ψήφιση το πρωί της Παρασκευής.

Λίγο πριν τις 23:00 η Ολομέλεια της κυπριακής Βουλής αποφάσισε πως τα νομοσχέδια θα τεθούν προς ψήφιση την Παρασκευή στις 10 το πρωί.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια που θα κληθεί να ψηφίσει η Βουλή είναι:

- Ο περί ίδρυσης εθνικού ταμείου αλληλεγγύης νόμος.

- Ο περί επιβολής περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

- Ο περί εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων νόμος.

- Ο περί τραπεζικών εργασιών τροποποιητικός νόμος.

- Ο περί ειδικού φόρου πιστωτικού ιδρύματος τροποποιητικός νόμος.

- Ο περί της διαχείρισης χρηματοοικονομικών κρίσεων τροποποιητικός νόμος.

- Ο περί σύστασης και λειτουργίας σχεδίου προστασίας καταθέσεων και εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων νόμος.

- Οι περί λειτουργίας ταμείου προστασίας καταθέσεων και εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων κανονισμοί και τέλος

- Ο περί συνεργατικών εταιρειών τροποποιητικός νόμος.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή