Τροπολογία για τη μισθοδοσία στους δήμους

Πέμπτη, 05 Μαΐου 2011 20:06

Τροπολογία για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης καταβολής της μισθοδοσίας του προσωπικού των δήμων κατέθεσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο νέος μηχανισμός πληρωμών περιλαμβάνει τη δημιουργία ιδιαίτερου τραπεζικού λογαριασμού, από τον οποίο θα καταβάλλονται οι αποδοχές του μονίμου και αορίστου χρόνου προσωπικού ειδικών θέσεων, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές αυτών, με σκοπό την αποδέσμευση των σχετικών πιστώσεων από τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες τους.

Επιπλέον, κατοχυρώνεται και νομοθετικά η κατά προτεραιότητα καταβολή των αποδοχών του προσωπικού ορισμένου χρόνου των δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και του προσωπικού που απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και πληρώνεται από τα ανταποδοτικά τέλη.

Η τροπολογία, προβλέπει, επίσης, μεταξύ άλλων, τη νομική υποστήριξη των ΟΤΑ σε υπαλλήλους τους που διώκονται ποινικά, με εξαίρεση την περίπτωση εκείνη που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους, αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας.

Ρυθμίζει, εξάλλου, το καθεστώς της βαθμολογικής εξέλιξης του προσωπικού αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, που μεταφέρονται σε δήμους, ή ΝΠΔΔ αυτών - και δίνει τη δυνατότητα για όσους υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών πάσχουν από δυσίατα ή ανίατα νοσήματα (ή έχουν αναπηρία τουλάχιστον 67%), να αποσπαστούν σε ΚΕΠ της επιλογής τους, χωρίς την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα