Ανταποδοτική Ανακύκλωση: Ο ΕΟΑΝ παραβιάζει τους κανόνες διοικητικής διαδικασίας

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019 21:17
UPD:21:23
SHUTTERSTOCK
A- A A+

Για «επαναλαμβανόμενη παραβίαση των κανόνων διοικητικής διαδικασίας» και για «παραβίαση άρθρων του ποινικού κώδικα από το ΔΣ του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), που εποπτεύεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας», κάνει λόγο η Ανταποδοτική Ανακύκλωση. 

Σε χθεσινή ανακοίνωσή του, ο ΕΟΑΝ ανέφερε, πως ενώ ήταν σε εξέλιξη συζήτηση για αξιολόγηση του νέου 6ετούς επιχειρησιακού σχεδίου της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, εισήλθαν στον χώρο αστυνομικοί, ανταποκρινόμενοι σε κλήση να επέμβουν σε συμβάν το οποίο όμως δεν υφίστατο. Παρόντων των οργάνων της τάξεως στο σημείο, σύμφωνα πάντα με τον ΕΟΑΝ, ο διευθυντής της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης έσπευσε να υποδείξει ονομαστικά μέλη του δ.σ για προσαγωγή, επειδή όπως έλεγε, επρόκειτο να υποβάλει μήνυση σε βάρος τους.

Επ' αυτών, η Ανταποδοτική Ανακύκλωση διευκρινίζει πως «το ενδεκαμελές ΔΣ του ΕΟΑΝ συνεδριάζει νομίμως και έχει τη νόμιμη απαρτία όταν μετέχουν στην σύνθεσή του τουλάχιστον 7 μέλη (βάσει του νόμου, που επιβεβαιώνεται από πολλές αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας, όπως ενδεικτικά ΣτΕ 4647/2012)».

Και συνεχίζει: «Παρόλα αυτά, το χθεσινό ΔΣ του ΕΟΑΝ ξεκίνησε τη συνεδρίασή του με 6 μέλη, ενώ στη συνέχεια συνεδρίαζε με 5 μέλη, κατά παράβαση κάθε νομιμότητας. Μάλιστα, σύμφωνα με τη νομοθεσία (άρθρο 14, παράγραφος 1, εδάφιο β' του ν. 2690/1999 και ενδεικτικά ΣτΕ 3905/1983), η απαρτία πρέπει να υπάρχει καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, πράγμα το οποίο προφανώς, δεν τηρήθηκε».

«Δυστυχώς όμως, υπήρξε και δεύτερη παραβατική συμπεριφορά των μελών του ΔΣ του ΕΟΑΝ στην ίδια συνεδρίαση, καθόσον η εξέταση των αιτημάτων εξαίρεσης των 6 μελών του Συμβουλίου έγινε με την παρουσία 2 εκ των λόγω μελών του Συμβουλίου. Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε η Ανταποδοτική Ανακύκλωση, τα συγκεκριμένα μέλη του ΕΟΑΝ σχετίζονται άμεσα με το έτερο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών, καθόσον, είτε συμμετέχουν σε εταιρίες που έχουν συμβληθεί με το συγκεκριμένο σύστημα, είτε λαμβάνουν για πολλά χρόνια χορηγίες από το σύστημα αυτό. 'Αρα, μόνο αμερόληπτα δεν μπορούν να είναι σε σχέση με την κρίση τους για την Ανταποδοτική Ανακύκλωση.

Τονίζεται, ότι μόνο ο πρόεδρος του ΔΣ αναγνώρισε φανερά την έλλειψη αμεροληψίας του, καθόσον ζήτησε να προεδρεύσει, για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια, ο αναπληρωτής πρόεδρος. Δηλαδή, πέραν του γεγονότος ότι το συλλογικό όργανο δεν είχε τη νόμιμη απαρτία, στην εν λόγω συνεδρίαση συμμετείχαν και 2 μέλη για τα οποία είχαν υποβληθεί σχετικά αιτήματα για την εξαίρεσή τους.

Ωστόσο, έχει κριθεί νομολογιακά ότι, εάν ο διοικούμενος αμφισβητήσει με συγκεκριμένους ισχυρισμούς την αμεροληψία μέλους συλλογικού οργάνου που έχει αρμοδιότητα να κρίνει την υπόθεσή του, και ζητήσει για το λόγο αυτό την εξαίρεση μέλους του, το συλλογικό όργανο ενώπιον του οποίου φέρεται η αμφισβήτηση αυτή, οφείλει, πριν επιληφθεί της υπόθεσης και κατόπιν της αποχώρησης του μέλους για το οποίο έχει υποβληθεί το αίτημα εξαίρεσης, να αποφανθεί αιτιολογημένα επί του ζητήματος απορρίπτοντας ή δεχόμενο την αίτηση εξαίρεσης (ΣτΕ 1409/2018, 1666/2002, 954/2002, 2289/2001, 4579/1998, κ.ά.)».

Σύμφωνα πάντα με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση, «επειδή η παραβατική συμπεριφορά του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΑΝ συνεχίστηκε για περισσότερες από 3 ώρες, παρά τις συνεχείς επισημάνσεις των παρευρισκομένων νομικών συμβούλων, που τυγχάνει να είναι διακεκριμένοι καθηγητές πανεπιστημίου στο Διοικητικό Δίκαιο, ο εκπρόσωπος της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης κάλεσε την αστυνομία, ώστε να καταγραφεί η παράνομη σύνθεση του συγκεκριμένου συλλογικού οργάνου, όπως και συνέβη.

Ακολούθως, υποβλήθηκε μήνυση, στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα, προς τα 5 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ που συνεδρίαζαν κατά παράνομη σύνθεση και με έλλειψη απαρτίας για το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 του ποινικού κώδικα).

Κατόπιν αυτών, τα παρευρισκόμενα μέλη του ΕΟΑΝ αποφάσισαν τη διακοπή της συνεδρίασης του ΕΟΑΝ, σημειώνει και θέτει μια σειρά ερωτημάτων. 

naftemporiki.gr

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή